Poslijediplomski doktorski studij filozofije

Odsjek za filozofiju

Koordinator studija: prof. dr. sc. Mislav Kukoč

Poslijediplomski doktorski studij filozofije traje tri godine (šest semestara), ima opterećenje od 180 ECTS bodova, što uključuje ispunjenje svih studijskih obveza i dovršetak i obranu doktorskog rada. Završetkom studija stječe se akademski naziv doktora filozofije. Na studij se mogu upisati isključivo studenti koji su diplomski studij filozofije završili s prosjekom ocjena 3,5 i više. Poslijediplomski doktorski studij filozofije na Hrvatskim studijima mogu upisati i  pristupnici koji nisu završili diplomski studij filozofije nego diplomski  studij unutar nekog drugog znanstvenog polja ili područja, ali tada, prije početka poslijediplomskog doktorskog studija, imaju obvezu pristupiti  provjeri znanja odnosno polaganju diferencijalnih ispita. Pri procjeni pristupnika za upis na poslijediplomski doktorski studij, uz gore  navedene nužne uvjete, u obzir se uzima: (a) spremnost za ozbiljno i  aktivno pohađanje studija, (b) znanstveno-stručne aktivnosti kao što su  objavljeni radovi i sudjelovanja na znanstveno-stručnim skupovima, (c)  potreba za njihovim angažmanom na nekom znanstveno-istraživačkom projektu i (d) potreba za njihovim angažmanom u izvođenju nastave na Hrvatskim studijima ili na nekom drugom visokom učilištu. Upis na Poslijediplomski doktorski studij filozofije provodi se na temelju rezultata javnog natječaja. Odluku o upisu donosi Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija na prijedlog Vijeća poslijediplomskih studija koji se temelji na izvješću tročlanog povjerenstva koje razmatra prijave i vodi prijemne razgovore s pristupnicima.


Repozitorij

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS