Nastavnici i predmeti
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Pavo Barišić e-mail  
prof. dr. sc. Ante Čović e-mail  
prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak 245-7654 7654 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Greguric Knežević e-mail  
doc. dr. sc. Tomislav Janović 245-7660 7660 e-mail  
dr. sc. Marko Kardum e-mail  
prof. dr. sc. Mislav Kukoč 245-7610 7610 e-mail  
doc. dr. sc. Željka Metesi Deronjić e-mail  
doc. dr. sc. Sandro Skansi e-mail  
dr. sc. Matija Mato Škerbić e-mail  

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Ivica Martinović e-mail  
prof. dr. sc. Zdravko Radman e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Akademska pismenost
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Antička filozofija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Bioetika
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Definicije u suvremenoj umjetnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Definitions in Contemporary Art
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Diplomski rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Epistemologija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Epistemologija 2: obvezni seminar
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Estetika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Etika
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Etika 2
0,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Explaining Social Behavior
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Fikcijski diskurs [Metafizika]
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Filozofija 19. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Filozofija demokracije
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Filozofija egzistencije u književnosti i filmu
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija egzistencije u književnosti i filmu
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Filozofija globalizacije
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija igre i športa
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Filozofija kibernetičke kulture
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija komunikacije
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija komunikacije
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija kulture
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Filozofija medija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Filozofija mita i religije
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija odgoja
1,0,0
3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija odgoja
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija povijesti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Filozofija uma i kognitivna znanost
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija znanosti
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Filozofska i kulturna antropologija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Giambattista Vico o pjesničkoj mudrosti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Grčki jezik
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska estetika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska filozofska baština u europskom kontekstu
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatska filozofska baština u europskom kontekstu
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Istočne filozofije i kulture
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Latinski jezik
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Logika 1
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Logika 2
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Logika i umjetna inteligencija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Ljubav i ljepota u djelima hrvatskih renesansnih filozofa
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Metafizika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Metafizika 2: obvezni seminar
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Metodika nastave filozofije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Metodologija znanstvenog rada
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Nova etička kultura
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Poetika Frane Petrića
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Politička i pravna filozofija
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Povijest hrvatske filozofije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest hrvatske filozofije
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Praktične vježbe predmetne metodike [Filozofija]
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Prosvjetiteljstvo i klasični njemački idealizam
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Racionalizam i empirizam
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5 sveučilišni preddiplomski INFO
Socijalna filozofija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Srednji vijek i renesansa
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Suvremena filozofija
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Uvod u filozofiju
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u kulturologiju
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Zaključivanje i racionalnost
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Završni rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS