O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u ovoj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za ovako obrazovanim kadrovima u društvu. Također, Studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnog i nacionalnog identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove ovog programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program koji je ponuđen slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novom trogodišnjem, odnosno petogodišnjem obrazovnom ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu je središnji kulturološki studij ovakve vrste koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu.Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije kojeg je koncipirao i vodi akademik Radoslav Katičić.


Obavijesti
Objavljeno: 16. 5. 2018. u 16:43
Darko Čokor
Objavljeno: 5. 1. 2017. u 20:18
Marinko Šišak

Predavanja profesora Georga Holzera iz predmeta "Razvoj hrvatskoga jezika" održat će se od 16. do 22. veljače 2017. Ispit je predviđen 23. veljače 2017.

Pročelnik Odjela

Objavljeno: 11. 11. 2015. u 12:35
Tomislav Knežević

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu organiziraju svake druge godine kroatološku konferenciju posvećenu važnim temama iz povijesti hrvatske kulture. Četvrta kroatološka konferencija bit će posvećena Dubrovniku i njegovoj kulturno-povijesnoj baštini. Održat će se 16. XI. 2015. – 18. XI. 2015. u Dubrovniku u suorganizaciji s Gradom Dubrovnikom, Zavodom za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Sveučilištem u Dubrovniku i Zakladom BERCAB.

Objavljeno: 8. 4. 2014. u 12:11
Josipa Franjčić Ljutić

Republika Hrvatska, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine

Rješenje 

Objavljeno: 3. 3. 2014. u 17:38
Administrator
3. međunarodna kroatološka...

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pozivaju Vas na: 

3. međunarodna kroatološka konferencija 2013. 
“PAVAO RITTER VITEZOVIĆ I NJEGOVO DOBA”
Zagreb, 26. – 28. rujna 2013.

Rok za prijavu tema i sažetaka: 31. 3. 2013.

Više o konferenciji saznajte na sljedećoj adresi

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS