Nastavnička naobrazba

Odsjek za edukacijske znanosti i izobrazbu nastavnika

Sukladno Pravilniku o postupku vrjednovanja studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih,diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu studijski program Nastavnička naobrazba je u postupku vrjednovanja. Upisi u prvi semestar se očekuju u akademskoj godini 2014./2015.


Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS