Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Preddiplomski studij sociologije (jednopredmetni)

Odsjek za sociologiju

Preddiplomski studij sociologije omogućuje studentima usvajanje istraživačkih metoda i stručne terminologije u mjeri koja im osigurava profesionalni angažman u javnim i privatnim institucijama u ekonomskom, političkom i kulturnom području. Mogućnost razumijevanja, istraživanja i interpretacije društvenih procesa, društvenih vrijednosti i širokog raspona društvenih djelovanja zasniva se na dvije skupine obveznih – teorijskih i istraživačkih – predmeta. Ovi predmeti međusobno se nadopunjuju tijekom studija i tako omogućuju neophodni sadržaj sociološkog obrazovanja. Pored njih, studentima se nudi raspon izbornih predmeta koji proširuju njihovu sposobnost primjene stečenih socioloških vještina u rješavanju posebnih problema, kao i njihovu sposobnost korištenja sociološkog načina mišljenja u razumijevanju i predviđanju globalnih društvenih procesa. Sve navedeno priprema prvostupnice i prvostupnike dvopredmetnog studija sociologije za niz poslova, ne samo za one čije su zadaće unaprijed određene, nego i one koji zahtijevaju kreativnost i sposobnost rješavanja problema. Konačno, preddiplomski dvopredmetni studij sociologije jamči dobar temelj budućeg intelektualnog razvoja studenata na diplomskoj i poslijediplomskoj razini obrazovanja. Završni rad piše se tijekom šestog semestra.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija (215026)
Sršen, A.
0,0,0
45
(15P+30S )
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (172495)
Marinović Golubić, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
5.0 Uvod u znanstveni rad (159876)
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
1 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza društvenih tijekova (213998) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društveni menadžment (215089)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo i maloljetnička delinkvencija (215090)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033) *
Savić, V.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izbori i društvene zakonitosti (214838)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Politička ekonomija (215123) *
Brkić, L.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Psihijatrija i društvo (215091)
Brajković, L.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Religije svijeta (215096) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija igara na sreću (215128) *
Matić, R.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija interneta (215130) *
Peračković, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija prehrane (215115) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija rada i organizacije (214001)
Dubreta, N.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija sigurnosti (215135) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija zdravlja i bolesti (215116)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena rodoslovna istraživanja (213987) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremeni duhovni izazovi (214839)
Tadić, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremeni izazovi društvene obnove (215147) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028) *
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu (215145) *
Markić, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (2960) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi (201296)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650) *
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Društveni vidovi turizma i religioznosti (209489) *
Nimac, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082) *
Paušek-Baždar, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Etika (214834) *
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953) *
Barišić, P.; Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Radman, Z.; Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889) *
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofska i kulturna antropologija (214823) *
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040) *
Michel, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988)
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562) *
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati i slavenski svijet (188088) *
Šabić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
Žubrinić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075) *
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084)
Tuksar, S.; Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja (200603) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456) *
Ćosić, S.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska povijest (16.-18.st.) (38056)
Vitek, D.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska povijest u 19. st. (38059) *
Milković, K.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća (38067) *
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska usmena književnost (45833) *
Marks, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (84454)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163) *
Grčević, M.; Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo (52318)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća (188122)
Grgić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014) *
Vulić Vranković, S.; Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676) *
Bušić, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Iliri (213990)
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Informativni sustav Republike Hrvatske (28468) *
Jurišić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015) *
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Javni nastup (213962) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089) *
Grčević, M.; Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Jugoslavenski komunistički zločini (213991) *
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Logika 1 (187819) *
Skansi, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Metafizika (214830) *
Barišić, P.; Gavrić, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891) *
Čović, A.; Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Novi koncept države (214016) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Novinarska etika (28470) *
Labaš, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Opća povijest 20. stoljeća (38065)
Bušić, K.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Opća povijest medija i komunikacije (38003) *
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen (213964) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Politička geografija (200712) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest Hrvatske (7.-16.st.) (38053) *
Popić, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta (93908)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Povijest i kultura staroga Egipta (94019)
Tomorad, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj (28467)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Prapovijest i prve civilizacije (93907)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva (214017) *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Pravogovor (188077) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Psihologija spolnosti (38648)
Brajković, L.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Psihologijska etika (28713)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832) *
Metesi Deronjić, Ž.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755) *
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Martinović, I.; Metesi Deronjić, Ž.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Semiotika kulture (214024) *
Žižić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Kukoč, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Srednji vijek i renesansa (214826)
Banić-Pajnić, E.; Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovni latinski natpisi (214652) *
Matijević-Sokol, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401) *
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089) *
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave (200121)
Brajković, L.
0,0,0
60
(15P+45S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087)
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
ECTS SOC (3839) - Izborni kolegiji (1.)-1. sem.
=> Izborni kolegiji (1.) na Studiju sociologije - 1 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Povijest socijalnih teorija (200699)
Kukoč, M.
1,0,0
30
(30P )
1 INFO
3.0 Socijalna ekologija (200698)
Mihaljević, V.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS TZP (17087) za jednopredmetne studije
=> TZP za jednpredmetne studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Skansi, S.; Labaš, D.
1,0,0
45
(15P+30LK )
1, 2 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S )
1, 2 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društvo i održivost (130891)
Balabanić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 2 (37769)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30S )
2 INFO
7.0 Sustavna sociologija 1 (45752)
Matić, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza društvenih tijekova (213998)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društveni menadžment (215089) *
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo i maloljetnička delinkvencija (215090) *
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033)
Savić, V.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izbori i društvene zakonitosti (214838) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Politička ekonomija (215123)
Brkić, L.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Psihijatrija i društvo (215091) *
Brajković, L.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Religije svijeta (215096) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija igara na sreću (215128)
Matić, R.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija interneta (215130)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija prehrane (215115) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija rada i organizacije (214001) *
Dubreta, N.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija sigurnosti (215135)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija zdravlja i bolesti (215116) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena rodoslovna istraživanja (213987)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremeni duhovni izazovi (214839) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremeni izazovi društvene obnove (215147)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028)
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu (215145)
Markić, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (2960) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi (201296) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Društveni vidovi turizma i religioznosti (209489)
Nimac, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082)
Paušek-Baždar, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Etika (214834)
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Barišić, P.; Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828) *
Radman, Z.; Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835) *
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofska i kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008) *
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Michel, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988) *
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati i slavenski svijet (188088)
Šabić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019)
Žubrinić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971) *
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075)
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084) *
Tuksar, S.; Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja (200603)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456)
Ćosić, S.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska povijest (16.-18.st.) (38056) *
Vitek, D.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska povijest u 19. st. (38059)
Milković, K.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća (38067)
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska usmena književnost (45833)
Marks, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (84454) *
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.; Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo (52318) *
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća (188122) *
Grgić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968) *
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014)
Vulić Vranković, S.; Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676)
Bušić, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Iliri (213990) *
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Informativni sustav Republike Hrvatske (28468)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Javni nastup (213962) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Grčević, M.; Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Jugoslavenski komunistički zločini (213991)
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Skansi, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Metafizika (214830)
Barišić, P.; Gavrić, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022)
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Čović, A.; Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Novinarska etika (28470)
Labaš, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Opća povijest 20. stoljeća (38065) *
Bušić, K.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Opća povijest medija i komunikacije (38003)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090) *
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen (213964)
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest Hrvatske (7.-16.st.) (38053)
Popić, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469) *
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta (93908) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Povijest i kultura staroga Egipta (94019) *
Tomorad, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj (28467) *
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Prapovijest i prve civilizacije (93907) *
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva (214017)
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955)
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Psihologija spolnosti (38648) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Psihologijska etika (28713) *
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Metesi Deronjić, Ž.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755) *
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978) *
Martinović, I.; Metesi Deronjić, Ž.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Semiotika kulture (214024)
Žižić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837) *
Kukoč, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Srednji vijek i renesansa (214826) *
Banić-Pajnić, E.; Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovni latinski natpisi (214652)
Matijević-Sokol, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Teorija migracija (194394) *
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284) *
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820) *
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave (200121) *
Brajković, L.
0,0,0
60
(15P+45S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087) *
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
ECTS SOC (3840) - Izborni kolegiji (1.)-2. sem.
=> Izborni kolegiji (1.) na Studiju sociologije - 2 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Ljudska prava (177435)
Savić, V.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
3.0 Sociologija prostora (200700)
Ursić, S.
1,1,0
30
(15P+15S )
2 INFO
ECTS TZP (17087) za jednopredmetne studije
=> TZP za jednpredmetne studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Skansi, S.; Labaš, D.
1,0,0
45
(15P+30LK )
1, 2 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (188068)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S )
1, 2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Socijalna psihologija (37767)
Franc, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
7.0 Sustavna sociologija 2 (45753)
Matić, R.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 (185308)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ )
3 INFO
5.0 Uvod u metode društvenih istraživanja 1 (37764)
Balabanić, I.
1,1,0
60
(30P+30PK )
3 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza društvenih tijekova (213998) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društveni menadžment (215089)
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo i maloljetnička delinkvencija (215090)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033) *
Savić, V.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042) *
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izbori i društvene zakonitosti (214838)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Politička ekonomija (215123) *
Brkić, L.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Psihijatrija i društvo (215091)
Brajković, L.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Religije svijeta (215096) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija igara na sreću (215128) *
Matić, R.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija interneta (215130) *
Peračković, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija prehrane (215115) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija rada i organizacije (214001)
Dubreta, N.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija sigurnosti (215135) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija zdravlja i bolesti (215116)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena rodoslovna istraživanja (213987) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremeni duhovni izazovi (214839)
Tadić, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremeni izazovi društvene obnove (215147) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028) *
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu (215145) *
Markić, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (2960) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi (201296)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650) *
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Društveni vidovi turizma i religioznosti (209489) *
Nimac, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082) *
Paušek-Baždar, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Etika (214834) *
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953) *
Barišić, P.; Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Radman, Z.; Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889) *
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofska i kulturna antropologija (214823) *
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040) *
Michel, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988)
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562) *
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati i slavenski svijet (188088) *
Šabić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018) *
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019) *
Žubrinić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075) *
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084)
Tuksar, S.; Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja (200603) *
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456) *
Ćosić, S.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska povijest (16.-18.st.) (38056)
Vitek, D.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska povijest u 19. st. (38059) *
Milković, K.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća (38067) *
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska usmena književnost (45833) *
Marks, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (84454)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163) *
Grčević, M.; Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo (52318)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951) *
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća (188122)
Grgić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014) *
Vulić Vranković, S.; Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676) *
Bušić, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Iliri (213990)
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Informativni sustav Republike Hrvatske (28468) *
Jurišić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015) *
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Javni nastup (213962) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089) *
Grčević, M.; Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Jugoslavenski komunistički zločini (213991) *
Vukelić, V.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Logika 1 (187819) *
Skansi, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Metafizika (214830) *
Barišić, P.; Gavrić, A.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih (214022) *
Polović, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891) *
Čović, A.; Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Novi koncept države (214016) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Novinarska etika (28470) *
Labaš, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Opća povijest 20. stoljeća (38065)
Bušić, K.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Opća povijest medija i komunikacije (38003) *
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen (213964) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Politička geografija (200712) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest Hrvatske (7.-16.st.) (38053) *
Popić, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842) *
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469)
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta (93908)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Povijest i kultura staroga Egipta (94019)
Tomorad, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Povijest medijske komunikacije u Hrvatskoj (28467)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Prapovijest i prve civilizacije (93907)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva (214017) *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Pravogovor (188077) *
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955) *
Gehrmann, Z.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Psihologija spolnosti (38648)
Brajković, L.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Psihologijska etika (28713)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832) *
Metesi Deronjić, Ž.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755) *
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Martinović, I.; Metesi Deronjić, Ž.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Semiotika kulture (214024) *
Žižić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Kukoč, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Srednji vijek i renesansa (214826)
Banić-Pajnić, E.; Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovni latinski natpisi (214652) *
Matijević-Sokol, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401) *
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089) *
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave (200121)
Brajković, L.
0,0,0
60
(15P+45S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087)
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
ECTS SOC (3479) - Izborni kolegiji (1.)-3. sem.
=> Izborni kolegiji (1.) na Studiju sociologije - 3 semestar
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Sociologija devijantnosti (172505)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
4.0 Sociologija morala (177708)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Sociološke teorije 1 (46228)
Marinović Golubić, M.; Zelić, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
5.0 Statistika u društvenim istraživanjima (37765)
Balabanić, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 (185309)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ )
4 INFO
6.0 Uvod u metode društvenih istraživanja 2 (159976)
Balabanić, I.
1,0,0
75
(15P+45PK+15S )
4 INFO
ECTS SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.)
=> Izborni kolegiji (2). na Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza društvenih tijekova (213998)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društveni menadžment (215089) *
Vučenović, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Društvo i maloljetnička delinkvencija (215090) *
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033)
Savić, V.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Izbori i društvene zakonitosti (214838) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Politička ekonomija (215123)
Brkić, L.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Psihijatrija i društvo (215091) *
Brajković, L.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Religije svijeta (215096) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija igara na sreću (215128)
Matić, R.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija interneta (215130)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija prehrane (215115) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija rada i organizacije (214001) *
Dubreta, N.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija sigurnosti (215135)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Sociologija zdravlja i bolesti (215116) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117) *
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena rodoslovna istraživanja (213987)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremeni duhovni izazovi (214839) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremeni izazovi društvene obnove (215147)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028)
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Uloga hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu (215145)
Markić, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS SOC (2960) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Alojzije Stepinac-nadbiskup i totalitarni režiimi (201296) *
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Društveni vidovi turizma i religioznosti (209489)
Nimac, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082)
Paušek-Baždar, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Etika (214834)
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Barišić, P.; Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828) *
Radman, Z.; Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835) *
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954) *
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Filozofska i kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008) *
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Michel, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988) *
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati i slavenski svijet (188088)
Šabić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi (214018)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi (214019)
Žubrinić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971) *
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075)
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084) *
Tuksar, S.; Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja (200603)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456)
Ćosić, S.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska povijest (16.-18.st.) (38056) *
Vitek, D.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska povijest u 19. st. (38059)
Milković, K.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatska u drugoj polovini 20. stoljeća (38067)
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatska usmena književnost (45833)
Marks, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (84454) *
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji (214020)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.; Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo (52318) *
Franić Tomić, V.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
5.0 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća (188122) *
Grgić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968) *
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014)
Vulić Vranković, S.; Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676)
Bušić, K.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata (214021)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Iliri (213990) *
Jeličić-Radonić, J.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
4.0 Informativni sustav Republike Hrvatske (28468)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Javni nastup (213962) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Grčević, M.; Baković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4, 5 INFO