Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Diplomski studij sociologije (nastavnički smjer)

Odsjek za sociologiju

Kroz četiri semestra diplomskog studija sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu student i studentice ice produbljuju većinu znanja stečenih u okviru preddiplomskog studija te stječu nova profesionalna znanja i praktične vještine nužne za samostalnost u nizu profesionalnih i stručnih poslova, s naglaskom na one aktivnosti koje zahtijevaju razumijevanje i interpretaciju društvenih procesa, društvenih odnosa, vrijednosti i svih oblika društvenog djelovanja. Unutar diplomskog studija izvode se obvezni i izborni predmeti koji su podijeljeni u tri kategorije: teorijski, metodološki te predmeti iz specifičnih i profesionalnih vještina. Obavezni predmeti na diplomskom studiju sociologije  usmjereni su na proširivanje  sociološkog znanja, pri čemu istaknuto mjesto pripada sociološkim istraživanjima, analizama i interpretaciji društvenih procesa. Veliki broj ponuđenih izbornih predmeta omogućava studentima i studenticama da svoje diplomsko obrazovanje usmjere prema nekom specifičnom području sociologije poput europskih studija, kulturne antropologije, rodnih studija, sociologije razvoja i sigurnosti kao i stjecanje teorijskih, metodoloških i praktičnih znanja u drugim područjima sociologije koja nisu obuhvaćena preddiplomskim i diplomskim programom.


Predmeti
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza učinaka društvenih akcija (214027)
Balabanić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
6.0 Kvantitativne metode istraživanja (144629)
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija] (144741)
Dadić, K.
1,0,0
45
(30M+15S)
3 INFO
ECTS DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji
=> DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji za nastavničke smjerove
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Filozofija odgoja (61957)
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961)
Labaš, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama (217043)
Hrvatić, N.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu (201448)
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Pedagogija roditeljstva (213981)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Pedagoška psihologija (53904)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759)
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Razvojna psihopatologija (213982)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637)
Bušljeta Kardum, R.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610)
Hrvatić, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485)
Ivanković, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (187902)
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
ECTS SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN/NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Criminology of Bullying (214081)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Demografski razvoj Hrvatske (214082)
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Digitalna sociologija (227716)
Balabanić, I.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Društvo rizika (227712)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Europska unija i civilno društvo (214083)
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
3.0 Kultura mira i nenasilja (211176)
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Migracije i sigurnost (211178)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
3.0 Politike održiva razvoja Europske unije (214004)
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Sociologija migracija i etničnosti (214085)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Sociologija potrošnje (211222)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30S)
3 INFO
3.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (214086)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Sociologija uporabe droga (214025)
Dubreta, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Sociology of Domestic Violence (214087)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Supkulture mladih (211180)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Šport i društvo (211182)
Mustapić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (64818)
1,0,0
0
()
4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153)
Šterc, S.
1,1,0
30
(15P+15S)
4 INFO
6.0 Korelacijske vježbe i nastavna praksa (201262)
Ivanković, I.; Ninčević, M.; Car, S.; Hrvatić, N.
0,0,0
45
(30M+15S)
4 INFO
ECTS SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u ljetnom semestru (ZN i NAST-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitika društvenih medija (227718)
Balabanić, I.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (211225)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Društveno odgovorno djelovanje (211184)
Matić, R.
1,0,0
30
(30S)
4 INFO
3.0 Ekonomska sociologija (211193)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Europsko društvo i cjelovita ekologija (214002)
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Fenomenologijska sociologija (211224)
Balabanić, I.
1,0,0
30
(30S)
4 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003)
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Hrvatske državne, javne i društvene institucije (211194)
Milotić, I.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Integrativna bioetika, okoliš i društvo (214026)
Čović, A.
1,1,1
30
(30S)
4 INFO
3.0 Istraživanje tržišta (211196)
Balabanić, I.
- 30
(15P+15PK)
4 INFO
3.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (214092)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Kritička misao u sociologiji (211198)
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15PK)
4 INFO
3.0 Međunarodni odnosi (214091)
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Nasilje djece i maloljetnika (57205)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Povijest hrvatske sociologije (211199)
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (214089)
Matić, R.
1,0,0
45
(15P+30PK)
4 INFO
3.0 Primjena statističkih programa (214090)
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60PK)
4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Sociologija informatičke profesije (227719)
Matić, R.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Sociologija politike (227720)
Tadić, S.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Sociologija razvoja (214088)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (211223)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485)
Ivanković, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analiza učinaka društvenih akcija (214027)
Balabanić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
6.0 Kvantitativne metode istraživanja (144629)
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30PK)
3 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija] (144741)
Dadić, K.
1,0,0
45
(30M+15S)
3 INFO
ECTS DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji
=> DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji za nastavničke smjerove
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Filozofija odgoja (61957)
Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961)
Labaš, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama (217043)
Hrvatić, N.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu (201448)
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Pedagogija roditeljstva (213981)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Pedagoška psihologija (53904)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759)
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Razvojna psihopatologija (213982)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (214637)
Bušljeta Kardum, R.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610)
Hrvatić, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485)
Ivanković, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (187902)
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
ECTS SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN/NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Criminology of Bullying (214081)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Demografski razvoj Hrvatske (214082)
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Digitalna sociologija (227716)
Balabanić, I.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Društvo rizika (227712)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Europska unija i civilno društvo (214083)
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
3.0 Kultura mira i nenasilja (211176)
Matić, R.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Migracije i sigurnost (211178)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
3.0 Politike održiva razvoja Europske unije (214004)
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Sociologija migracija i etničnosti (214085)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Sociologija potrošnje (211222)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30S)
3 INFO
3.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (214086)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Sociologija uporabe droga (214025)
Dubreta, N.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Sociology of Domestic Violence (214087)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Supkulture mladih (211180)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Šport i društvo (211182)
Mustapić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (64818)
1,0,0
0
()
4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153)
Šterc, S.
1,1,0
30
(15P+15S)
4 INFO
6.0 Korelacijske vježbe i nastavna praksa (201262)
Ivanković, I.; Ninčević, M.; Car, S.; Hrvatić, N.
0,0,0
45
(30M+15S)
4 INFO
ECTS SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u ljetnom semestru (ZN i NAST-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Analitika društvenih medija (227718)
Balabanić, I.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (211225)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Društveno odgovorno djelovanje (211184)
Matić, R.
1,0,0
30
(30S)
4 INFO
3.0 Ekonomska sociologija (211193)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Europsko društvo i cjelovita ekologija (214002)
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Fenomenologijska sociologija (211224)
Balabanić, I.
1,0,0
30
(30S)
4 INFO
3.0 Globalizacija i jezik znanosti / Globalisierung und die Sprache der Wissenschaft (214003)
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Hrvatske državne, javne i društvene institucije (211194)
Milotić, I.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Integrativna bioetika, okoliš i društvo (214026)
Čović, A.
1,1,1
30
(30S)
4 INFO
3.0 Istraživanje tržišta (211196)
Balabanić, I.
- 30
(15P+15PK)
4 INFO
3.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (214092)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Kritička misao u sociologiji (211198)
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15PK)
4 INFO
3.0 Međunarodni odnosi (214091)
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Nasilje djece i maloljetnika (57205)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Povijest hrvatske sociologije (211199)
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (214089)
Matić, R.
1,0,0
45
(15P+30PK)
4 INFO
3.0 Primjena statističkih programa (214090)
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60PK)
4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Sociologija informatičke profesije (227719)
Matić, R.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Sociologija politike (227720)
Tadić, S.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Sociologija razvoja (214088)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (211223)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485)
Ivanković, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS