Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Preddiplomski studij filozofije i kulture (dvopredmetni)

Odsjek za filozofiju

Svrha preddiplomskog dvopredmetnog studija filozofije jest stjecanje što temeljitijeg i potpunijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu, kao i osposobljavanje za iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu širokog raspona ljudskih vjerovanja, stavova, djelovanja i teorija. Preddiplomskim studijem filozofije stječu se osnovna stručna znanja unutar glavnih filozofskih disciplina i razvijaju analitičke, interpretacijske i argumentacijske sposobnosti. Na prvoj godini studenti se upoznaju s osnovnim problemima filozofije, stječu osnovna znanja iz kritičkog mišljenja i logike, upoznaju se s klasičnom antičkom filozofijom u djelima Platona i Aristotela, usvajaju osnovna znanja iz jednog klasičnog jezika (grčkog ili latinskog) i jednog stranog jezika, primjenu normi hrvatskog jezika u akademskom i neakademskom diskursu, te osnovne informatičke vještine. Na drugoj godini produbljuju i proširuju logička znanja, stječu znanja o temeljnim metafizičkim i etičkim teorijama te se upoznaju s klasičnom racionalističkom i empirističkom filozofijom. Na trećoj godini studenti stječu osnovna znanja iz epistemologije i estetike, kao i osnovna znanja iz filozofije jezika i Kantove filozofije. Završni rad pišu tijekom šestog semestra.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička filozofija (214822)
Džinić, I.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Filozofska i kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Skansi, S.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Radman, Z.; Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Logika 2 (214825)
Skansi, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Srednji vijek i renesansa (214826)
Banić-Pajnić, E.; Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 (185308)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika (214834)
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Metafizika (214830)
Barišić, P.; Gavrić, A.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Metesi Deronjić, Ž.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 (185309)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Epistemologija (214836)
Čuljak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Kukoč, M.
1,0,0
30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Estetika (187888)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Barišić, P.; Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
5.0 Završni rad (38774)
0,0,0
0
()
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Antička filozofija (214822)
Džinić, I.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Filozofska i kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Skansi, S.
0,0,0
60
(30P+30S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Radman, Z.; Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Logika 2 (214825)
Skansi, S.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
4.0 Srednji vijek i renesansa (214826)
Banić-Pajnić, E.; Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
60
(30P+30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 (185308)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Etika (214834)
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Metafizika (214830)
Barišić, P.; Gavrić, A.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Metesi Deronjić, Ž.
0,0,0
60
(30P+30S)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 (185309)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Epistemologija (214836)
Čuljak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
5 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Kukoč, M.
1,0,0
30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Estetika (187888)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Barišić, P.; Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
6 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
5.0 Završni rad (38774)
0,0,0
0
()
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS