Prediplomski studij filozofije (dvopredmetni)

Odsjek za filozofiju

Svrha preddiplomskog dvopredmetnog studija filozofije jest stjecanje što temeljitijeg i potpunijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu, kao i osposobljavanje za iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu širokog raspona ljudskih vjerovanja, stavova, djelovanja i teorija. Preddiplomskim studijem filozofije stječu se osnovna stručna znanja unutar glavnih filozofskih disciplina i razvijaju analitičke, interpretacijske i argumentacijske sposobnosti. Na prvoj godini studenti se upoznaju s osnovnim problemima filozofije, stječu osnovna znanja iz kritičkog mišljenja i logike, upoznaju se s klasičnom antičkom filozofijom u djelima Platona i Aristotela, usvajaju osnovna znanja iz jednog klasičnog jezika (grčkog ili latinskog) i jednog stranog jezika, primjenu normi hrvatskog jezika u akademskom i neakademskom diskursu, te osnovne informatičke vještine. Na drugoj godini produbljuju i proširuju logička znanja, stječu znanja o temeljnim metafizičkim i etičkim teorijama te se upoznaju s klasičnom racionalističkom i empirističkom filozofijom. Na trećoj godini studenti stječu osnovna znanja iz epistemologije i estetike, kao i osnovna znanja iz filozofije jezika i Kantove filozofije. Završni rad pišu tijekom šestog semestra.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Osnovni problemi filozofije (37710)
Bracanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Strategije neformalnog zaključivanja - kritičko mišljenje (37493)
Martinović, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
ECTS FIL (3806) - Latinski jezik ili Grčki jezik
=> Obvezni klasični jezik na Studiju filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Grčki jezik (52214)
Tvrtković, T.
1,0,0
60
(60SJ )
1 INFO
6.0 Latinski jezik (52213)
Tvrtković, T.
1,0,0
60
(60SJ )
1 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992) *
Janović, T.; Pavić, D.; Josić, L.
1,0,0
45
(15P+30LK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (117212)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (85296)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829) *
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Logika 1 (37718)
Skansi, S.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Platon i Aristotel (159304)
Džinić, I.
1,0,0
60
(45P+15S )
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Janović, T.; Pavić, D.; Josić, L.
1,0,0
45
(15P+30LK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (117212)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (85296)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Logika 2 (28313)
Lauc, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
7.0 Racionalizam i empirizam (159314)
Kukoč, M.
1,0,0
60
(45P+15S )
3 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992) *
Janović, T.; Pavić, D.; Josić, L.
1,0,0
45
(15P+30LK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (117212)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (85296)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829) *
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Etika 1 (37959)
Kukoč, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
7.0 Metafizika 1 (37958)
Janović, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Janović, T.; Pavić, D.; Josić, L.
1,0,0
45
(15P+30LK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (117212)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (85296)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Epistemologija 1 (46216)
Čuljak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Filozofija jezika (46218)
Radman, Z.; Skansi, S.
1,0,0
30
(30P )
5 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Definitions in Contemporary Art (181507) *
Radman, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Filozofski temelji govora o Bogu (177716) *
Mišić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Philosophy of Psychiatry (172445) *
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije [Povijest filozofije] (173586) *
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Praktična etika [Etika] (79250)
Janović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Socijalna filozofija (176970)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Theories of Human Nature [History of Philosophy] (144642) *
1,1,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Zaključivanje i racionalnost (Epistemologija) (61933)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Estetika 1 (46217)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(30P )
6 INFO
5.0 Završni rad (38774)
0,0,0
0
( )
6 INFO
ECTS FIL (16069): Filozofija povijesti ili Kant
=> FIL (16069): Filozofija povijesti ili Kant
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Filozofija povijesti (181164)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
5.0 Kant (117072)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Definitions in Contemporary Art (181507)
Radman, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Filozofski temelji govora o Bogu (177716)
Mišić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Philosophy of Psychiatry (172445) *
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije [Povijest filozofije] (173586)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Praktična etika [Etika] (79250) *
Janović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Socijalna filozofija (176970) *
Kukoč, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Theories of Human Nature [History of Philosophy] (144642) *
1,1,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Zaključivanje i racionalnost (Epistemologija) (61933) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Osnovni problemi filozofije (37710)
Bracanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Strategije neformalnog zaključivanja - kritičko mišljenje (37493)
Martinović, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ )
1 INFO
ECTS FIL (3806) - Latinski jezik ili Grčki jezik
=> Obvezni klasični jezik na Studiju filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Grčki jezik (52214)
Tvrtković, T.
1,0,0
60
(60SJ )
1 INFO
6.0 Latinski jezik (52213)
Tvrtković, T.
1,0,0
60
(60SJ )
1 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992) *
Janović, T.; Pavić, D.; Josić, L.
1,0,0
45
(15P+30LK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (117212)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (85296)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Akademski njemački (45829) *
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Logika 1 (37718)
Skansi, S.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
7.0 Platon i Aristotel (159304)
Džinić, I.
1,0,0
60
(45P+15S )
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ )
2 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Janović, T.; Pavić, D.; Josić, L.
1,0,0
45
(15P+30LK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (117212)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (85296)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Logika 2 (28313)
Lauc, D.
1,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
7.0 Racionalizam i empirizam (159314)
Kukoč, M.
1,0,0
60
(45P+15S )
3 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992) *
Janović, T.; Pavić, D.; Josić, L.
1,0,0
45
(15P+30LK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (117212)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (85296)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Etika 1 (37959)
Kukoč, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
7.0 Metafizika 1 (37958)
Janović, T.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
ECTS TZP (1888) - (obvezni) TZP
=> Temeljni zajednički predmeti obvezni za dvopredmetne studijske kombinacije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Akademska pismenost (129992)
Janović, T.; Pavić, D.; Josić, L.
1,0,0
45
(15P+30LK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (117212)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) (85296)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3503) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za DVP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S )
1, 2, 3, 4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Epistemologija 1 (46216)
Čuljak, Z.
1,0,0
60
(30P+30S )
5 INFO
5.0 Filozofija jezika (46218)
Radman, Z.; Skansi, S.
1,0,0
30
(30P )
5 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Definitions in Contemporary Art (181507) *
Radman, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Filozofski temelji govora o Bogu (177716) *
Mišić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Philosophy of Psychiatry (172445) *
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije [Povijest filozofije] (173586) *
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Praktična etika [Etika] (79250)
Janović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Socijalna filozofija (176970)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Theories of Human Nature [History of Philosophy] (144642) *
1,1,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Zaključivanje i racionalnost (Epistemologija) (61933)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Estetika 1 (46217)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(30P )
6 INFO
5.0 Završni rad (38774)
0,0,0
0
( )
6 INFO
ECTS FIL (16069): Filozofija povijesti ili Kant
=> FIL (16069): Filozofija povijesti ili Kant
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Filozofija povijesti (181164)
0,0,0
30
(30P )
6 INFO
5.0 Kant (117072)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S )
6 INFO
ECTS FIL (1826): Izborni kolegiji
=> FIL (1826): Izborni kolegiji na Studiju filozofije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Definitions in Contemporary Art (181507)
Radman, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Filozofski temelji govora o Bogu (177716)
Mišić, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Philosophy of Psychiatry (172445) *
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije [Povijest filozofije] (173586)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Praktična etika [Etika] (79250) *
Janović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
4.0 Socijalna filozofija (176970) *
Kukoč, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO
5.0 Theories of Human Nature [History of Philosophy] (144642) *
1,1,0
30
(15P+15S )
5, 6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS