Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Prediplomski studij kroatologije (jednopredmetni)

Odsjek za kroatologiju

Preddiplomski studij kroatologije interdisciplinarni je kulturološki studij posvećen proučavanju hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta. Osim upoznavanja i proučavanja znanstvenih dostignuća u različitim aspektima koji čine cjelinu kulture hrvatskoga naroda u europskom okružju, studij kroatologije posvećen je i primjeni tih spoznaja u različitim dijelovima društvenoga i kulturnoga života. Na studiju se stječu vještine i znanja iz sastavnica hrvatske kulture, uključujući i njihove povijesne dimenzije. Na prvoj godini studija studenti se uvode u studij hrvatske kulture i upoznaju s glavnim obilježjima hrvatskoga identiteta u europskom kontekstu te stječu znanja o početnim razdobljima hrvatske kulturne, političke i književne povijesti. Dio nastave posvećen je hrvatskomu standardnomu jeziku, posebice njegovoj fonologiji i morfologiji. Na drugoj godini nastavlja se izučavanje razvojnoga tijeka hrvatske kulture, na što se dograđuju osnove hrvatske etnologije i produbljuje poznavanje hrvatskoga standardnoga jezika s težištem na sintaksi. Na trećoj se godini stječu temeljna znanja o hrvatskom arheološkom nasljeđu, likovnoj i glazbenoj kulturi, kazalištu, egzaktnim znanostima i povijesti standardnoga jezika. Završni rad piše se tijekom šestog semestra.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonologija hrvatskoga jezika (188063)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
5.0 Hrvatska književnost srednjovjekovlja (45641)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka (37431)
Popić, T.
1,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
5.0 Hrvatski identitet u europskom kontekstu (84454)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
1 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (188067)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(15P+30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 (165536)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
1 INFO
5.0 Uvod u kroatologiju (144284)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS Courses for Erasmus+ student mobility
=> reserve
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Book and Library History in Croatian Cultural Territory (144799)
Krešić Nacevski, L.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
4.0 Croatian as Foreign Language 1/Hrvatski za neizvorne govornike 1 (226944)
Ordulj, A.
- 60
(15P+30SJ+15S)
1 INFO
4.0 Croatian Diaspora (213950)
Krašić, W.
- 30
(30P)
1 INFO
2.0 Geographical Features of Croatia (226942)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
4.0 History of Croatia (196383)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P)
1 INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Philosophy of Globalization (213961)
1,1,0
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska reformacijska književnost (215162)
Jembrih, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Jeronim Dalmatinac (213975)
Prosperov Novak, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408)
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Spomenička baština kao povijesni izvor (215211)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Dubravec Labaš, D.
- 60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja (37436)
Zima, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća (37435)
Jukić Vidas, I.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Hrvatski glagolizam (188080)
Žubrinić, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 (165537)
Šupljika Gabelica, L.
1,0,0
30
(30TJ)
2 INFO
2.0 Uređivanje teksta (187990)
Kresnik, I.
1,0,0
45
(15P+30S)
2 INFO
ECTS KRO (1787) - Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska reformacijska književnost (215162)
Jembrih, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Jeronim Dalmatinac (213975)
Prosperov Novak, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408)
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Spomenička baština kao povijesni izvor (215211)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS KRO (3001) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Dubravec Labaš, D.
- 60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644)
Car, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188)
Džinić, I.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192)
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Demografski teorijsko-metodološki koncept (226642)
Šterc, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (209791)
Jerković, M.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Društveni vidovi turizma i religioznosti (209489)
Nimac, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Etika (214834)
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465)
Metesi Deronjić, Ž.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.; Michel, S.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Glotodidaktika (223567)
Ordulj, A.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988)
Jeličić-Radonić, J.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Grčki jezik (185331)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska hagiografija (228732)
Krešić Nacevski, L.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja (200603)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska latinistička historiografija (38057)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska povijest (16.-18.st.) (38056)
Vitek, D.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska povijest u 19. st. (38059)
Milković, K.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća (38067)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatske manjinske zajednice (194398)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća (188122)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531)
Ćosić, S.; Podhraški Čizmek, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033)
Savić, V.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676)
Milković, K.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643)
Krašić, W.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Iliri (213990)
Jeličić-Radonić, J.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Integracija Hrvatske i iseljeništva (226639)
Šterc, S.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Javni nastup (213962)
Labaš, D.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Šterc, S.; Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika (228390)
Demo, Š.
- 45
(30P+15PK)
2, 3, 4 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067)
Greguric, I.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Kultura pamćenja i mjesta sjećanja (227641)
Vukelić, V.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva (214011)
Krašić, W.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Ljudska prava (177435)
Savić, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645)
Car, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Metafizika (214830)
Barišić, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
2, 3, 4 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Čović, A.; Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Novinarska etika (28470)
Labaš, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Opća povijest 20. stoljeća (38065)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Opća povijest medija i komunikacije (38003)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Opća povijest pedagogije (226195)
Bušljeta Kardum, R.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija mladosti (227722)
Car, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen (213964)
Gehrmann, Z.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest Hrvatske (7.-16.st.) (38053)
Popić, T.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta (93908)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Prapovijest i prve civilizacije (93907)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955)
Gehrmann, Z.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija spolnosti (38648)
Brajković, L.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Psihologijska etika (28713)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska komedija (38874)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755)
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Semiotika kulture (214024)
Žižić, I.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Kukoč, M.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija (215026)
Balabanić, I.; Marinović Golubić, M.
0,0,0
45
(15P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 2 (37769)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija morala (177708)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Srednjovjekovna filozofija (227453)
Gavrić, A.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Srednjovjekovni latinski natpisi (214652)
Matijević-Sokol, M.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena rodoslovna istraživanja (213987)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremeni duhovni izazovi (214839)
Tadić, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremeni izazovi društvene obnove (215147)
Šterc, S.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028)
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku (28462)
Burić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave (200121)
Brajković, L.
0,0,0
60
(15P+45S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (172495)
Marinović Golubić, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska književnost moderne i postmoderne (37452)
Zima, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća (37448)
Vitek, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo (52318)
Brozović, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Latinski jezik (204038)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
60
(45LK+15S)
3 INFO
5.0 Morfologija hrvatskoga jezika (188064)
Grčević, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 (185308)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
3 INFO
ECTS KRO (1787) - Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska reformacijska književnost (215162)
Jembrih, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Jeronim Dalmatinac (213975)
Prosperov Novak, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408)
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Spomenička baština kao povijesni izvor (215211)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS KRO (3001) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Dubravec Labaš, D.
- 60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644)
Car, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188)
Džinić, I.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192)
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Demografski teorijsko-metodološki koncept (226642)
Šterc, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (209791)
Jerković, M.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Društveni vidovi turizma i religioznosti (209489)
Nimac, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Etika (214834)
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465)
Metesi Deronjić, Ž.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.; Michel, S.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Glotodidaktika (223567)
Ordulj, A.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988)
Jeličić-Radonić, J.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Grčki jezik (185331)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska hagiografija (228732)
Krešić Nacevski, L.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja (200603)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska latinistička historiografija (38057)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska povijest (16.-18.st.) (38056)
Vitek, D.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska povijest u 19. st. (38059)
Milković, K.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća (38067)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatske manjinske zajednice (194398)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća (188122)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531)
Ćosić, S.; Podhraški Čizmek, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033)
Savić, V.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676)
Milković, K.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643)
Krašić, W.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Iliri (213990)
Jeličić-Radonić, J.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Integracija Hrvatske i iseljeništva (226639)
Šterc, S.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Javni nastup (213962)
Labaš, D.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Šterc, S.; Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika (228390)
Demo, Š.
- 45
(30P+15PK)
2, 3, 4 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067)
Greguric, I.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Kultura pamćenja i mjesta sjećanja (227641)
Vukelić, V.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva (214011)
Krašić, W.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Ljudska prava (177435)
Savić, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645)
Car, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Metafizika (214830)
Barišić, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
2, 3, 4 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Čović, A.; Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Novinarska etika (28470)
Labaš, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Opća povijest 20. stoljeća (38065)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Opća povijest medija i komunikacije (38003)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Opća povijest pedagogije (226195)
Bušljeta Kardum, R.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija mladosti (227722)
Car, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen (213964)
Gehrmann, Z.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest Hrvatske (7.-16.st.) (38053)
Popić, T.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta (93908)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Prapovijest i prve civilizacije (93907)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955)
Gehrmann, Z.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija spolnosti (38648)
Brajković, L.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Psihologijska etika (28713)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska komedija (38874)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755)
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Semiotika kulture (214024)
Žižić, I.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Kukoč, M.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija (215026)
Balabanić, I.; Marinović Golubić, M.
0,0,0
45
(15P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 2 (37769)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija morala (177708)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Srednjovjekovna filozofija (227453)
Gavrić, A.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Srednjovjekovni latinski natpisi (214652)
Matijević-Sokol, M.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena rodoslovna istraživanja (213987)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremeni duhovni izazovi (214839)
Tadić, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremeni izazovi društvene obnove (215147)
Šterc, S.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028)
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku (28462)
Burić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave (200121)
Brajković, L.
0,0,0
60
(15P+45S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (172495)
Marinović Golubić, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska etnologija (188075)
Vuković, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (37450)
Brozović, D.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
5.0 Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća (37456)
Ćosić, S.
1,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Hrvatska usmena književnost (45833)
Marks, L.
1,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Sintaksa hrvatskoga jezika (188074)
Kresnik, I.
0,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 (185309)
Šupljika Gabelica, L.
0,0,0
30
(30TJ)
4 INFO
ECTS KRO (1787) - Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska reformacijska književnost (215162)
Jembrih, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Jeronim Dalmatinac (213975)
Prosperov Novak, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408)
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Spomenička baština kao povijesni izvor (215211)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS KRO (3001) - izborni TZP
=> Izborni zajednički predmeti za JP Studij kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Dubravec Labaš, D.
- 60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Alternativni odgoj i obrazovanje (227644)
Car, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Antropologija odgoja i obrazovanja (226188)
Džinić, I.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Bioetika i etika u odgoju i obrazovanju (226192)
Škerbić, M.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Demografski teorijsko-metodološki koncept (226642)
Šterc, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Diplomatika s egdotikom i kronologijom (214650)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Dodiri civilizacija u kasnoj antici i ranom srednjem vijeku (209791)
Jerković, M.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Društveni vidovi turizma i religioznosti (209489)
Nimac, D.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Etika (214834)
Kukoč, M.; Škerbić, M.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija 19. stoljeća (213953)
Greguric, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija kulture (214828)
Džinić, I.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija povijesti (187889)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofija prosvjetiteljstva (214835)
Čuljak, Z.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Filozofija renesanse (227465)
Metesi Deronjić, Ž.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozof prava i države Ante Starčević (213954)
Barišić, P.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Filozofska kulturna antropologija (214823)
Džinić, I.
1,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Francuska kultura u prošlosti i sadašnjosti (217040)
Franić, I.; Michel, S.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Geopolitika i geostrategija (226936)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Globalna strategija (226637)
Lozančić, M.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Glotodidaktika (223567)
Ordulj, A.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grci na Jadranu (213988)
Jeličić-Radonić, J.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Grčki jezik (185331)
Demo, Š.
1,0,0
60
(45SJ+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčki utjecaj na rimsku kulturu (86146)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Grčko-rimska religija (37562)
Matasović, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvati u Bosni i Hercegovini (226638)
Milićević, M.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska estetika (187864)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska hagiografija (228732)
Krešić Nacevski, L.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Hrvatska heraldika i semiotika grbovlja (200603)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska latinistička historiografija (38057)
Matijević-Sokol, M.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska povijest (16.-18.st.) (38056)
Vitek, D.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska povijest u 19. st. (38059)
Milković, K.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatska u drugoj polovici 20. stoljeća (38067)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatske manjinske zajednice (194398)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam (213951)
Curić, Z.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatski narod u prvoj polovini 20. stoljeća (188122)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko brodovlje u novom vijeku (223531)
Ćosić, S.; Podhraški Čizmek, Z.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko društvo i vjerske slobode (215033)
Savić, V.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko građansko društvo 1848.- 1914. (214676)
Milković, K.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Hrvatsko političko iseljeništvo (226643)
Krašić, W.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Iliri (213990)
Jeličić-Radonić, J.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Integracija Hrvatske i iseljeništva (226639)
Šterc, S.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Izazovi suvremenoga odgoja i obrazovanja (217042)
Hrvatić, N.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Javni nastup (213962)
Labaš, D.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Šterc, S.; Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Komunikacija i značenje: pragmatika (228390)
Demo, Š.
- 45
(30P+15PK)
2, 3, 4 INFO
3.0 Komunikacijsko-medijske teorije (228067)
Greguric, I.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Kultura pamćenja i mjesta sjećanja (227641)
Vukelić, V.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva (214011)
Krašić, W.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Logika 1 (187819)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Ljudska prava (177435)
Savić, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Mediji i Domovinski rat (202401)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Medijski odgoj i obrazovanje (227645)
Car, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Međukulturni odgoj (217041)
Hrvatić, N.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Metafizika (214830)
Barišić, P.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
2, 3, 4 INFO
3.0 Nova etička kultura (187891)
Čović, A.; Škerbić, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Novinarska etika (28470)
Labaš, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Opća povijest 20. stoljeća (38065)
Šumanović, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Opća povijest medija i komunikacije (38003)
Stipančević, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Opća povijest pedagogije (226195)
Bušljeta Kardum, R.
- 45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Osnove komunikologije (86090)
Labaš, D.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (226199)
Dadić, K.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija mladosti (227722)
Car, S.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Percepcija drugoga / Die Wahrnehmung des Anderen (213964)
Gehrmann, Z.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Politička geografija (200712)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (214655)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest Hrvatske (7.-16.st.) (38053)
Popić, T.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Povijest i kultura grčkoga i rimskoga svijeta (93908)
Vukelić, V.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Prapovijest i prve civilizacije (93907)
Glazer, E.
1,1,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Prijepori o poimanju kulture / Der Kulturbegriffsstreit (213955)
Gehrmann, Z.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija spolnosti (38648)
Brajković, L.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Psihologijska etika (28713)
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Racionalizam i empirizam (214832)
Kardum, M.
0,0,0
60
(30P+30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska komedija (38874)
Matasović, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Rimska povijest i civilizacija (45755)
Jerković, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ruđer Bošković (213978)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Semiotika kulture (214024)
Žižić, I.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Socijalna filozofija (214837)
Kukoč, M.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 1 - Sociologija hrvatskih regija (215026)
Balabanić, I.; Marinović Golubić, M.
0,0,0
45
(15P+30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatskoga društva 2 (37769)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija morala (177708)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
2.0 Srednjovjekovna filozofija (227453)
Gavrić, A.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Srednjovjekovni latinski natpisi (214652)
Matijević-Sokol, M.
- 30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Stanovništvo svijeta (215117)
Pokos, N.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremena rodoslovna istraživanja (213987)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremeni duhovni izazovi (214839)
Tadić, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Suvremeni izazovi društvene obnove (215147)
Šterc, S.
- 30
(30S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Ujedinjeni narodi i suvremeno društvo (215028)
Ćosić, S.
1,0,0
30
(30S)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (214818)
Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
3.0 Uvod u kulturologiju (214820)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u metode društvenih istraživanja i statistiku (28462)
Burić, I.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u novinarstvo (86089)
Jurišić, J.
1,0,0
30
(30P)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u psihologiju i psihologijske teorijske sustave (200121)
Brajković, L.
0,0,0
60
(15P+45S)
2, 3, 4 INFO
5.0 Uvod u sociologiju (172495)
Marinović Golubić, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2, 3, 4 INFO
2.0 Znameniti Hrvati u svijetu (226933)
Krašić, W.
- 30
(15P+15S)
2, 3, 4 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture (188084)
Jurić Janjik, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost (37464)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
4.0 Hrvatsko arheološko nasljeđe (37462)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
5.0 Hrvatsko latinističko nasljeđe (173415)
Jerković, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga kazališta (37469)
Zima, D.
1,0,0
30
(30P)
5 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske (188087)
Komušanac, M.
1,0,0
30
(15P+15S)
5 INFO
ECTS KRO (1787) - Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska reformacijska književnost (215162)
Jembrih, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Jeronim Dalmatinac (213975)
Prosperov Novak, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408)
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Spomenička baština kao povijesni izvor (215211)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Dubravec Labaš, D.
- 60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi (188082)
Paušek-Baždar, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
5.0 Hrvatska dijalektologija (37872)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
5.0 Povijest hrvatske filozofije (38842)
Metesi Deronjić, Ž.
1,0,0
30
(15P+15S)
6 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnoga jezika (188081)
Grčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S)
6 INFO
5.0 Završni rad (38774)
0,0,0
0
()
6 INFO
ECTS KRO (1787) - Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 History of Croatian Culture (144304)
Brozović, D.
1,1,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska enciklopedika (213971)
Kresnik, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija (188083)
Marković, K.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatska reformacijska književnost (215162)
Jembrih, A.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski jezik u XIX. stoljeću (215163)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski pravopis (213973)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski umjetnici u Europi XV.-XVIII. stoljeća (213968)
Pelc, M.
1,0,0
30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države (188079)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Jeronim Dalmatinac (213975)
Prosperov Novak, S.
- 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini (188089)
Grčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika (190408)
Marotti, B.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja antičke umjetnosti (215154)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor (188077)
Vrban Zrinski, K.
1,0,0
45
(15P+30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Spomenička baština kao povijesni izvor (215211)
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Suvremena hrvatska književnost nastala izvan Hrvatske (227876)
Vulić Vranković, S.
- 30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti (117209)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka (188090)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (86437)
0,0,0
120
(15P+105PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
ECTS TZP (3557) - Akademski strani jezik
=> Temeljni zajednički predmet - Akademski strani jezik za JP-studije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Akademski engleski (45642)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski francuski (209486)
Vulić Vranković, S.; Michel, S.
0,0,0
60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski njemački (45829)
Miškulin Saletović, L.
1,0,0
60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Akademski talijanski (226939)
Dubravec Labaš, D.
- 60
(15P+45SJ)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonologija hrvatskoga jezika (188063)
Vulić Vranković, S.