O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 15. 11. 2016. u 14:36
Uređeno: 15. 11. 2016. u 14:45
Pavel Gregorić

Povodom obilježivanja 50. obljetnice postojanja Institut za filozofiju objavljuje natječaj za dodjelu nagrade za najbolji studentski rad iz filozofije za akademsku godinu 2016./2017. Pravo natjecanja za nagradu imaju svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija u Republici Hrvatskoj.

Nagrada se dodjeljuje za rad iz bilo kojeg područja filozofije, duljine do 10 000 riječi. Radovi se predaju elektroničkim putem na adresu tajnistvo@ifzg.hr, uz naznaku "za studentski natječaj" . Radu je potrebno priložiti i potvrdu o studentskom statusu.

Rok za predaju radova je 1. 3. 2017. Rezultat natječaja bit će objavljen na mrežnoj stranici Instituta za filozofiju 1. 6. 2017.

Autor najbolje ocijenjenog rada dobiva nagradu u iznosu od 500 kn, a rad će biti objavljen na mrežnoj stranici Instituta. Drugoplasirani i trećeplasirani autori dobit će knjige objavljene u izdanju Instituta.

Dodjela nagrada održat će se prigodom proslave Dana Instituta 27. 6. 2017.

Službena objava

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS