O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 3. 4. 2019. u 09:48
Marko Kardum
Ivana Greguric i Matija Mato Škerbić...

Od 2. do 5. 3. 2019. doc. dr. sc. Ivana Greguric i asistent Matija Mato Škerbić s odsjeka za filozofiju Hrvatskih studija, sudjelovat će na 16th British Philosophy of Sport Association (BPSA) Conference koja se održava u znamenitom Trinity Collegeu Sveučilišta u Oxfordu (Velika Britanija).

Informacije i program skupa mogu se vidjeti na http://fass.open.ac.uk/research/BPSAconference.

Organizatori ovog prestižnog skupa koji okuplja 50-ak znanstvenika iz cijelog svijeta, su The Open University koji ujedno slavi 50 obljetnicu, BPSA i Oxford University. Plenarna predavanja održat će vodeći svjetski autoriteti struke: Mike McNamee (Swansea University, VB), Angela J. Schneider (Western Ontario University, SAD), Julian Savulescu (Oxford University, VB), Tom Hurka (Toronto University, Kanada) i Sophie-Grace Chapel (Open University, VB).

Greguric i Škerbić izlažu vrlo aktualnu i atraktivnu temu „Cyborg-athletes, Coercion Argument and Integrity of Sport“, koja je produkt kolaboracije u kojoj se susreću njihovi znanstveni interesi u doktorskim istraživanjima: kiborg-etici (Greguric) i filozofiji i etici športa (Škerbić).

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS