O nama

Studij hrvatske kulture (kroatologije) ustrojen je i izvodi se na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 1993. godine. Središnji je interdisciplinarni studij hrvatskoga jezika i kulture oko kojeg se razvija cijela koncepcija Hrvatskih studija. Riječ je o studiju koji je do sada obrazovao velik broj stručnjaka u toj disciplini i u kombinaciji s drugim strukama unutar Hrvatskih studija i Sveučilišta u Zagrebu. Najveći broj diplomiranih studenata našao je posao u različitim djelatnostima – školstvu, kulturnim institucijama, državnim ustanovama, gospodarstvu, medijima, diplomatskim predstavništvima, turističkim uredima i drugdje. Pokazalo se da ima potrebe za tako obrazovanim stručnjacima u društvu. Također, studij kroatologije jedinstveni je studij u okviru Sveučilišta u Zagrebu, koji na sveučilišnoj razini promišlja različite aspekte hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta i u tom pogledu je zanimljiv mnogim studentima drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i mnogim stranim studentima koji su studirali ili će studirati pojedine dijelove toga programa ili cijeli program studija hrvatske kulture. Program slijedi temeljne preporuke Bolonjske deklaracije i zakonske okvire za ustrojavanje studija. U tom smislu program je zadržao sve bitne značajke ranijih četverogodišnjih studija, uz prilagođavanje novomu trogodišnjemu, odnosno petogodišnjemu obrazovnomu ciklusu. Studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu središnji je kulturološki studij takve vrste, koji ima namjeru postati nositelj razvoja sličnih studija u svijetu i temeljni visokoškolski ustrojbeni okvir koji ima za cilj skrbiti o ustrojavanju i izvođenju kulturalnih hrvatskih studija u svijetu. Studij kroatologije izvodi se u jednopredmetnoj i dvopredmetnoj kombinaciji na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Od 2006. ustrojen je i poslijediplomski doktorski studij kroatologije koji je osmislio akademik Radoslav Katičić.


Objavljeno: 17. 11. 2019. u 08:24
Uređeno: 20. 11. 2019. u 17:11
Matijas Baković

U subotu 16. studenoga 2019. na Otvorenoj pozornici sajma knjiga Interliber održano je predstavljanje knjige Ime „Hrvat“ u etnogenezi južnih Slavena autora izv. prof. dr. sc. Marija Grčevića s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. O knjizi su govorili recenzenti prof. dr. sc. Stjepan Ćosić i prof. dr. sc. Dubravka Sesar, prof. emerita te sam autor.

Prof. dr. sc. Stjepan Ćosić u uvodu je rekao kako je riječ o hvalevrijednom poduhvatu jer od davnih istraživanja Milana Šufflaya nismo imali takvu sintezu o rasprostranjenosti hrvatskoga imena na južnoslavenskom području. S njim se oko vrijednosti knjige složila i recenzentica prof. dr. sc. Dubravka Sesar, prof. emerita, koja je uvjerena kako će knjiga postati nezamjenjiva literatura na kroatističkim i slavističkim studijima u Hrvatskoj i u svijetu.

Autor knjige, izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, istaknuo je da je tematika knjige ležala godinama po arhivima i da knjiga dolazi u našoj historiografiji s najmanje pedeset godina zakašnjanja koliko je trajala hrvatska „samocenzura“ nakon ubojstva Milana Šufflaya. Napomenuo je da knjiga nije kraj istraživanja jer je u pripremi drugo izdanje koje će popraviti uočene nedostatke prve knjige, ali donijeti i novu građu koja će upotpuniti neke stare i osvijetliti neke nove dijelove hrvatske povijesti.

Knjigu su zajednički objavili Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, a urednički ju potpisuje prof. dr. sc. Slavica Stojan,  predsjednica Ogranka Matice hrvatske u Dubrovniku.

      Foto: Zvonimir Džoić

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS