Vijeće Odsjeka
Predstojnica    
doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski    
     
Članovi    
dr. sc. Matijas Baković    
izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić    
izv. prof. dr. sc. Mario Grčević    
prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić    
prof. dr. sc. Alojz Jembrihprofessor emeritus    
doc. dr. sc. Ivana Kresnik    
dr. sc. Anela Mateljak Popić, poslijedoktorandica    
doc. dr. sc. Davor Piskač    
Petar Ušković Croata, mag. educ. class. et Croat. lat.    
prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković    
izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima    
     
Studentski predstavnik    
Lucijan Borić    

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS