O nama

Studij sociologije osnovan je 1992. godine, te stoga čini jednu od temeljnih disciplina Hrvatskih studija. Koncepcija studija sociologije od samih je početaka bila usmjerena na korištenje socioloških teorija i metodologije društvenih znanosti u razumijevanju društvenih procesa i fenomena u kontekstu hrvatskog društva specifično te komparativno u međunarodnoj i globalnoj perspektivi. U svojim obrazovnim ishodima studij sociologije usmjeren je na osposobljavanje kvalitetnog sociološkog istraživačkog kadra opskrbljenog profesionalnim istraživačkim i analitičkim vještinama za produktivan rad i u javnom i privatnom sektoru. Iz tog su razloga i preddiplomska i diplomska razina studija sociologije ustrojene prema suvremenim znanstvenim i međunarodnim standardima.


Objavljeno: 29. 6. 2015. u 21:42
Uređeno: 21. 7. 2015. u 07:35
Marija Brajdić Vuković

Na sastanku održanom 26.05. 2015., Vijeće Odjela za sociologiju donijelo je sljedeću odluku:

Završne verzije studentskih diplomskih radova mentori su dužni poslati u digitalnoj verziji članovima komisije za obranu diplomskog rada najmanje 20 DANA PRIJE obrane diplomskog rada. Studenti ne uvezuju diplomski rad dok ne dobiju odgovor svih članova komisije za obranu diplomskog rada, odnosno dok ne uvrste eventualne tražene promjene/dopune rada. 

Studenti čiji mentori ne pošalju digitalnu verziju najmaje 20 dana prije obrane članovima komisije, neće moći pristupiti obrani rada.

U ime Odjela za sociologiju,

pročelnica doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS