Udruga studenata sociologije - Anomija

Udruga studenata sociologije - Anomija

Časopis studenata sociologije Amalgam studentski je časopis koji objavljuje radove iz područja sociologije te srodnih društvenih i humanističkih znanosti. On je projekt Udruge studenata sociologije Hrvatskih studija Anomija. Osim članaka časopis objavljuje prikaze knjiga i znanstvenih skupova, prijevode, intervjue te druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa.

Amalgam kroz do sada izdanih šest brojeva služi kao medij studentima zainteresiranima za bavljenje znanstvenim radom i kao relevantan izvor članaka. Želja nam je poticati studente sociologije Hrvatskih studija na znanstvenu produkciju, a pritom i pronalaziti najbolje radove za objavu . Projekt „AMALGAM“ – Časopis studenata sociologije  je od iznimne vrijednosti za studente sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu  zbog interdisciplinarnog pristupa koji značajno doprinosi i drugim znanstvenim disciplinama. Časopis također  ima iznimno značajnu  edukativnu funkciju ne samo za studente, već i za nastavno osoblje drugih društveno-humanističkih fakulteta  u Zagrebu. 

2013.   tema:  SUVREMENI IZAZOVI RELIGIJE


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS