O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odjela za psihologiju Hrvatskih studija.


Objavljeno: 12. 11. 2015. u 13:02
Uređeno: 12. 11. 2015. u 13:05
Iva Černja Rajter

Drage kolegice, kolege i prijatelji,

čast nam je i zadovoljstvo, u ime Organizacijskog i Znanstvenog odbora, pozvati Vas na 6. Međunarodnu ergonomsku konferenciju  Ergonomics 2016 – Focus on synergy koja će se održati od 15. – 18. lipnja 2016. u Zadru, Hrvatska.

Hrvatsko ergonomijsko društvo (HED) konferencije iz serije Ergonomics organizira od 2001. godine, a ovaj puta u suradnji sa:

•  Swiss Ergonomics Association (SwissErgo),

Ergonomics Society of Taiwan (EST),

Chinese Ergonomics Society (CES),

Chinese Association of Ergonomics Societies (CAES),

Fakultet prometnih znanosti (FPZ), Sveučilište u Zagrebu,

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB), Sveučilište u Zagrebu

Tekstilno-tehnološki fakultet (TTF), Sveučilište u Zagrebu

Želimo ovom prilikom istaknuti kako je Ergonomics 2016 – Focus on synergy  prvi puta medijski i organizacijski podržan od:

International Ergonomics Association (IEA)

Federation of the European Ergonomics Societies (FEES)

Službeni jezik konferencije je engleski.

Pozivaju se autori da pošalju izvorne i neobjavljene znanstvene radove i poster prezentacije i / ili prezentiraju prijedloge izvornih istraživanja koja se bave izazovima, rješenjima i tehnologijama iz područja ergonomije.

Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova s ISSN brojem 1848-9699.

Za više informacija kontaktirajte nas na ergonomics2016@gmail.com ili na www.ergonomics2016.com

U ime Organizacijskog odbora Ergonomics 2016 – Focus on Synergy,

Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Sušić

                                                                                               Menadžer konferencije

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS