O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odjela za psihologiju Hrvatskih studija.


Objavljeno: 2. 3. 2016. u 09:38
Iva Černja Rajter

Igraonice se održavaju u okviru projekta «Zaštita prava djece i mladih u sustavu socijalne skrbi», u kojem Udruga provodi grupne savjetodavno–edukativne radionice za roditelje kojima je od strane nadležnog Centra za socijalnu skrb izrečena neka od mjera obiteljsko-pravne zaštite.

Grupe za roditelje (12 radionica) odvijaju se jednom tjedno u prostoru Udruge u zagrebačkoj Dubravi. U ovom ciklusu kreću dvije nove grupe: ponedjeljkom (1. grupa) i četvrtkom (2. grupa) od 18:00 do 19:30.  Budući da velik broj roditelja nema kome ostaviti djecu na čuvanje dok su prisutni na grupnom radu, mi im omogućavamo zbrinjavanje djece u našoj igraonici.

Osnovna odgovornost volontera je zbrinjavanje djece roditelja koji su prisutni na grupnom radu: volonter je prisutan s djecom u igraonici, pazi na djecu, usmjerava ih u aktivnostima te se i sam uključuje u različite igrovne aktivnosti s djecom ili društvene igre. U igraonici je obično prisutno od 6 do 8 djece, starosti od 3 do 12 godina.

Ovisno o broju volontera dogovara se mjesečni angažman volontera.

Za sva dodatna pitanja ili izražavanje interesa za volontiranje kontaktirajte nas!

098 455 235 (Natalija) ili natalija.stankovic@mail.inet.hr.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS