O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odjela za psihologiju Hrvatskih studija.


Objavljeno: 21. 7. 2016. u 08:58
Iva Černja Rajter

Ako smatrate da psiholozi i psihologinje u svojem radu trebaju:

- znati više o ljudskim pravima

- prihvatiti ljudska prava kao standard svojeg profesionalnog ponašanja

- zauzeti javnu poziciju kao stručnjaci i stručnjakinje i osuditi kršenje ljudskih prava

- javno intervenirati ako prepoznaju prijetnje ljudskim pravima

- ponuditi svoju podršku smanjenju posljedica kršenja ljudskih prava 

 

Podržite inicijativu EFPA-inog Odbora za ljudska prava i psihologiju za stvaranje edukacije o ljudskim pravima upravo za studente i studentice psihologije te za psihologe i psihologinje. Do sada, naime, obrazovanje o ljudskim pravima nije postojalo na studijima psihologije. Više informacija o tome možete naći na www.humanrightsforpsychologists.eu , a svoj doprinos možete dati i financijski doniranjem minimalno 1 eura na jednostavan način ovdje https://gogetfunding.com/human-rights-education-for-psychologists/

 

Nadamo se da ćete se odazvati ovome pozivu.

 

Polli Hagenaars, voditeljica EFPA-inog Odbora za ljudska prava i psihologiju

Telmo Mourinho Baptista, Predsjednik EFPA-e

Josip Lopižić, predsjednik HPD-a

Marlena Plavšić, predstavnica HPD-a u Odboru za ljudska prava i psihologiju

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS