O nama

Psihologija je suvremena društvena znanost koja se razvila kao nezaobilazna znanstvena disciplina, ne samo zbog znanstvenih teorija i spoznaja iz glavnog predmeta svog bavljenja - ljudskog ponašanja i doživljavanja, već i zbog primjene rezultata psihologijskih istraživanja u mnogim područjima ljudskog djelovanja. Zahtjevi za profilom psihologa u razvijenim društvima rastu te se očekuje da će ta struka biti među vodećima po zapošljavanju u idućim desetljećima.

Studijski program omogućuje studentima stjecanje Europske diplome psihologa (EDP) čime je stvorena pretpostavka da svaki student dobivanjem diplome u pogledu profesionalne osposobljenosti i stručnih kompetencija može računati na njezinu cjelovitu prihvaćenost unutar Europske unije. Program studija istovremeno je i originalan, jer slijedi osnovnu koncepciju Hrvatskih studija, a to je da se obrazovanju studenata pristupa interdisciplinarno. Na diplomskoj razini ovakav program omogućuje teorijsku, metodološku i praktičnu naobrazbu, osposobljavanje i trening u više područja primijenjene psihologije, a posebice kliničkom, organizacijskom i obrazovnom. Obrazovanje koje su završili, znanja, kompetencije i vještine koje su stekli a nalaze se u nastavnom planu i programu studija psihologije, pružaju diplomiranom studentu psihologije niz mogućnosti te ga čine kvalificiranim i kompetitivnim sudionikom na postojećem tržištu rada.
O studijskom programu, nastavnicima, studentima i ostalim podacima koji vas zanimaju, pročitajte i pogledajte na stranicama Odjela za psihologiju Hrvatskih studija.


Objavljeno: 14. 3. 2017. u 14:45
Iva Černja Rajter

Poštovane kolegice i kolege,

Od 13. do 17. ožujka obilježava se 16. Tjedan mozga te se u tu manifestaciju uključio i naš Odsjek za psihologiju.

Naime, u suradnji s dr. sc. Krunoslavom Matešićem (izv. prof.) iz Naklade Slap, organizirali smo stručno predavanje pod naslovom “Psihologijski testovi za procjenu ranog razvoja”.

Predavanje će se održati u četvrtak, 16.03.2017. u dvorani Čakovec Hrvatskih studija SuZG, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83d, 10 000 Zagreb, s početkom u 09h.

Sažetak predavanja:

Psihologijski testovi za procjenu ranog razvoja svrstavaju se načelno u skupinu neuropsiholoških testova. Usmjereni su na procjenu razvoja psihomotoričkih sposobnosti, inteligencije, razvoja govora, i u nekim slučajevima emocionalnog razvoja djeteta. Posebnu skupinu predstavljaju instrumenti za dijagnostiku autizma i drugih neurorazvojnih poremećaja. Slušačima će biti pokazan Razvojni test Čuturić kao izvorno hrvatsko psihodijagnostičko sredstvo. Uz RPČ postoji i trijažni instrument RPM o kojem će također biti riječi. Konstrukcija psihodijagnostičkih sredstava iz ove skupine izuzetno je zahtjevna i skupa pa je s tim povezana njihova dostupnost uvjetovana stupnjem ekonomskog razvoja zemlje.  O testovima koje bi Naklada Slap željela adaptirati za hrvatsko govorno područje bit će iznijeti osnovni podaci.

Na predavanju (i kratkoj raspravi nakon njega) možete se informirati o aktualnom stanju testova za procjenu ranog razvoja djece, ali i svojom nazočnošću podržati ovu svjetsku inicijativu multi-disciplinarnog bavljenja svim izazovima ljudskog mozga. Koliko je ona bogata sadržajem u Republici Hrvatskoj, možete vidjeti na internet stranicama http://www.hiim.unizg.hr/images/TjedanMozga/TM2017/TM2017_Aktualni_program_zbivanja.pdf

Pridružite nam se!

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS