Objavljeno: 5. 12. 2017. u 13:13
Uređeno: 3. 1. 2018. u 15:16
Marina Štambuk

 

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin

Suradnici/e na projektu:

Opis projekta:

Znanstveni projekt pod nazivom “Biološki, psihološki i socijalni čimbenici duljine života i zdravlja u starosti” započeo je 2008. godine sa Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, a nastavio se 2010. i 2016. godine pod nazivom “Kvaliteta spavanja, funkcioniranja i kvaliteta života starijih osoba”, u provedbi Odsjeka za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (voditeljica prof. dr. sc Jasminka Despot Lučanin), uz potporu Sveučilišta u Zagrebu i Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Projekt je proveden ponovljenim prikupljanjem podataka od istih sudionika/ica - korisnika/ica 10 zagrebačkih domova za starije osobe na 11 lokacija. U prvoj godini projekta, 2008. godine, u istraživanju je sudjelovalo 561 korisnika/ica, u 2010. godini njih 410 je sudjelovalo u retestiranju, dok je u 2016. godini od početnog uzorka njih 168 preživjelo i bilo sposobno sudjelovati u završnom testiranju.

Sudionici/e u navedenim istraživanjima bili su korisnici/e domova za starije osobe, koji predstavljaju specifičan oblik stanovanja te je mogućnost generalizacije rezultata na stariju populaciju ograničena. Stoga je u 2017. godini istraživanje prošireno na starije osobe koje žive u vlastitim kućanstvima unutar projekta "Biopsihosocijalni prediktori kvalitete života starijih osoba s obzirom na oblik stanovanja" (voditeljica prof. dr. sc Jasminka Despot Lučanin) uz potporu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS