O djelatniku
prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
Konzultacije:

Ponedjeljkom od 12,40 do 13,40

Telefon:245 7611
Telefon kućni:7611
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Životopis

Rođena je u Zagrebu. Studirala je poslijediplomski magistarski i doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je doktorirala 1997. Stručno se usavršavala na Sveučilišu La Sapienza u Rimu 1989. na odjelu Razvojne psihologije, na Sveučilištu u Oxfordu u sklopu programa “Refugees Studies Programme: Psychological Assistance to Refugees and Displaced Persons”, te u Kopenhagenu u Međunarodnom centru za rehabilitaciju žrtava mučenja u sklopu programa “Psychological Assistance to Torture Victims”. Od 2012. zaposlena je na Hrvatskim studijima, na Odsjeku za psihologiju, u trajnom zvanju redovite profesorice. Objavila je više od 50 znanstvenih i stručnih članaka u hrvatskim i međunarodnim časopisima te više od 30 knjiga, priručnika i poglavlja u knjigama. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Znanstveni interesi: zdravstvena psihologija, psihologija starenja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS