Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O djelatniku
prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: 207
Konzultacije:

Slobodna studijska godina

Telefon:245 7611
Telefon kućni:7611
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Godina diplomiranja:1981.
Godina magistriranja:1986.
Godina doktoriranja:1997.
Na odjelu od:2012.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođena je u Zagrebu. Studirala je poslijediplomski magistarski i doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je doktorirala 1997. Stručno se usavršavala na Sveučilišu La Sapienza u Rimu 1989. na odjelu Razvojne psihologije, na Sveučilištu u Oxfordu u sklopu programa “Refugees Studies Programme: Psychological Assistance to Refugees and Displaced Persons”, te u Kopenhagenu u Međunarodnom centru za rehabilitaciju žrtava mučenja u sklopu programa “Psychological Assistance to Torture Victims”. Od 2012. zaposlena je na Hrvatskim studijima, na Odsjeku za psihologiju, u trajnom zvanju redovite profesorice. Objavila je više od 60 znanstvenih i stručnih članaka u hrvatskim i međunarodnim časopisima te više od 30 knjiga, priručnika i poglavlja u knjigama. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Znanstveni interesi: zdravstvena psihologija, psihologija starenja. Godine 1993. dodijeljena joj je Psihologijska nagrada „Ramiro Bujas“ Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije. Godine 2016. dobila je Psihologijskog priznanja «Marko Marulić: Fiat Psychologia» Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedan doprinos primijenjenoj psihologiji, 2016. godine.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Košćec Bjelajac, A., Holzinger, B., Despot Lučanin, J., Lučanin, D., & Delale, E.A. (2020). Sleep quality and daytime functioning in older European adults. European psychologist. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000406

Despot Lučanin, J., Lučanin, D., Košćec Bjelajac, A., Delale, E. A., & Štambuk, M. (2020). Life satisfaction determinants in older adults: Do different living arrangements count? In 21st Psychology Days in Zadar, Book of Selected Proceedings (pp. 51-68). Zadar, Croatia: University of Zadar, Department of Psychology. https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/61/60/932-1

Košćec Bjelajac, A., Despot Lučanin, J., Lučanin, D., & Delale, E.A. (2019). Psychosocial Predictors of Sleep Quality in Residents of Nursing Homes. GeroPsych-The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 32(2), 93-105. doi:10.1024/1662-9647/a000206

Despot Lučanin, J., & Lučanin, D. (2012). Associations of psychological, functional, and biological factors with age changes in the self-perceived health of old persons. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 25(3), 135-143https://doi.org/10.1024/1662-9647/a000063

Lučanin, D., Despot Lučanin, J., Košćec Bjelajac, A., & Delale, E. A. (2017). Longitudinal Psychosocial Predictors of Life Satisfaction in Old Persons. In I. Burić (Ed.), Book of Selected Proceedings of the 20th Psychology Days in Zadar, (pp. 115-125). Zadar: University of Zadar.

Despot Lučanin, J. i Lučanin, D. (2010). Psihosocijalni prediktori promjena u kognitivnim funkcijama u starosti. Suvremena psihologija, 13(2), 221-234.

Havelka, M., Despot Lučanin, J., & Lučanin, D. (2009). Biopsychosocial model – the integrated approach to health and disease. Collegium Antropologicum, 33(1), 303-310.

Ostalo dostupno na:

https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Despot-Lu%C4%8Danin,%20Jasminka%20%2818823%29|text|profile

 

Profesionalni interesi i članstva

Glavni znanstveni interesi prof. dr. sc. Jasminke Despot Lučanin su psihologija starenja i zdravstvena psihologija - biološki, psihološki i socijalni čimbenici zdravlja, kvalitete i dužine života u starosti.

Članica je:

- Hrvatske psihološke komore.

- Hrvatskog psihološkog društva i predsjednica Sekcije za psihologiju starenja.

- Stalnog povjerenstva za psihologiju starenja Europske federacija psihologijskih društava (Standing Committee for Geropsychology of the European Federation of Psychological Associations) - voditeljica i predstavnica Hrvatskog psihološkog društva.

- Europskog društva zdravstvene psihologije (European Health Psychology Society ) - Nacionalni delegat za Hrvatsku.

- Uredničkog odbora časopisa GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, Hogrefe (izd.).

- Uredničkog savjeta časopisa Klinička psihologija, Naklada Slap (izd.)

 

Izabrani projekti

 

Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin bila je voditeljica dva (1. i 2.) i sudjelovala u tri (3.-5.) znanstvena projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja RH:

1. 2007.-2010. Voditeljica znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Biološki, psihološki i socijalni čimbenici dužine života i zdravlja u starosti“, (šifra: 217-0000000-2491, ustanova: Zdravstveno veleučilište u Zagrebu)

2. 2001.-2004. Voditeljica/glavni istraživač u znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: „Registar zdravstvenih potreba starijih ljudi za institucijskom skrbi u Zagrebu“ (br. 0121003, ustanova: Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba).

3. 2001.-2004.  Konzultant u znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH: Zdravstvena, psihosocijalna obilježja i regionalne posebnosti starijeg pučanstva" (br. 0217001, ustanova: Visoka zdravstvena škola u Zagrebu, glavni istraživač: Mladen Havelka).

4. 1997.-2000. Istraživač u znanstveno istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH: Razvoj novih modela skrbi za starije osobe". (br. 108081, ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, glavni istraživač: Mladen Havelka).

5. 1990.–1995. Istraživač u znanstveno istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH: Socijalna podrška i diferencijalni mortalitet kod starijih osoba u gradskoj sredini“„ (br. 5 - 12 - 178 , ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, glavni istraživač: Mladen Havelka).

Prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin bila je voditeljica pet znanstvenih projekata uz kratkoročnu financijsku potporu Sveučilišta u Zagrebu (ustanova: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu):

- 2018. Dobrobit različitih obiteljskih generacija u suvremenim oblicima rada;

- 2017. Biopsihosocijalni prediktori kvalitete života starijih osoba s obzirom na oblik stanovanja; 

- 2016. Dugoročni i kratkoročni prediktori kvalitete spavanja i zadovoljstva životom starijih osoba;

2015. Odnos kvalitete spavanja, funkcioniranja i kvalitete života starijih osoba;

- 2014. Doprinos kognitivnih funkcija i pokazatelja kvalitete spavanja u predviđanju duljine života starijih osoba;

 

 

 

Povijest zaposlenja

1981-1988. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet (tada: Pedagoški fakultet), Odsjek za psihologiju - znanstveni asistent

1988.-2012.  Zdravstveno veleučilište u Zagrebu - docent, izvanredni profesor

od 2012. Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, Odsjek za psihologiju - redoviti profesor u trajnom zvanju

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS