Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Istraživačka skupina - istraživanje i pisanje povijesti 20. stoljeća
Šifra: 96375
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Stipica Grgić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Glavni ciljevi predmeta leže u obučavanju studenata za praktični rad istraživanja i pisanja. Predmet je organiziran kao svojevrsna radionica kroz koju polaznici dobivaju nova i proširuju dotadašnja znanja koja im pomažu u sastavljanju završnog rada. Upoznavanjem sa arhivskim gradivom, objavljenim izvorima i literaturom općenito, te proširivanjem znanja o mogućnostima znanstvenog rada u Hrvatskoj nastojat će se pomoći studentima da bolje koncipiraju pismene radove, primjene valjane metode u istraživanju i u konačnici napišu što bolje svoj završni rad.
Literatura:
  1. Nikolić-Jakus, Zrinka; Uvod u studij povijesti: Historiografski praktikum; Leykam international, Zagreb (2008)
  2. Gross, Mirjana; Suvremena historiografija: korijeni, postignuća, traganja; Novi Liber, Zagreb (2001)
  3. Gačić, Milica; Pisanje znanstvenih i stručnih radova; Školska knjiga, Zagreb (2012)
  4. Novak, Božidar; Hrvatsko novinstvo u 20. stoljeću; Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb (2005)
Termini konzultacija:
Objavljeno: 3. 1. 2017. u 17:59
Stipica Grgić

Poštovane kolegice i kolege,

kao prvo, sve najbolje vam želim u 2017. godini!

Kao što znate rok za predaju vaših radova je 9. siječnja 2017. godine. Molim vas da do termina predavanja taj dan dobijem sve radove barem u elektroničkom obliku. Na predavanje ih možete donjeti isprintane. One koje dobijem samo putem maila ću sam isprintati te u toj printanoj verziji kroz iduća dva tjedna "križati" i davati komentare (iskreno, jer mi je tako lakše). Računajte da će Vaš rad proći pravi mali recenzentski postupak, u kojem će se ocjenjivati pristup, korištenost izvora i literature, jasnoća ( u sklopu toga i tipfeleri), je li premisa rada opravdana, itd.

Što se tiče seminara, on treba biti pisan fontom Times New Roman, veličine 12, uz prored 1,5 i poravnanje teksta s obje strane (justify). Margine neka budu normalne. Rad ne treba imati posebnu naslovnicu, sadržaj, summary ni popis literature. Ako želite, možete te dijelove dodati, ali oni su opcionalni. Kao što sam rekao, rad bi trebao imati 16 kartica teksta, ali primat ću i 16 stranica (što je nešto više od 16 kartica, tj. 16 X 1.800 znakova). U svakom slučaju u 16 stranica ulazi tekst i bilješke. Neću računati ni ocjenjivati druge, opcionalne dijelove (npr. još i fotografije, grafove, pretipkane izvore kao priloge itd.).

Meni je bitno da seminar ima Vaše ime i prezime, jasan naslov rada, zatim pravilnu strukturu (uvod, razradu, zaključak). Što se tiče bilježaka one mogu biti pisane na više raznih načina (ubačene u tekst, fusnote, endnote). Samo Vas molim da stil pisanja bilježaka bude jasan i dosljedan u čitavom radu. Jasan da se zna što točno navodite, a dosljedan da se ne dogodi da navodite različito iste stvari i time zbunjujete čitatelja (i mene kao čitača i ocjenjivača). Molim Vas da obratite pažnju na jezik rada. U slučaju većeg broja pravopisnih grešaka možda će doći do smanjenja ocjene. Isto tako obratite pažnju da kašnjenje s predajom rada 1-6 dana znači sniženje ocjene za 1, 7-13 dana za 2, a da sve predano iz predavaja 23. siječnja 2017. na žalost neću uzimati u obzir te da trebate ponovno upisati kolegij dogodine (isto kao npr. i da ga predate npr. 22. siječnja 2017. pa dobijete dovoljan ili dobar, ali radi kašnjenja Vam sniženje ocjene oduzme pravo potpisa).

Ako imate još kakvih pitanja, moj mail znate.

Radujem se Vašim radovma! :)

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS