Upisi na Fakultet hrvatskih studija 2020./2021. - integrirani i preddiplomski studij

OBAVIJEST O UPISIMA NA PREDDIPLOMSKE STUDIJE

FAKULTETA HRVATSKIH STUDIJA U AK. GODINU 2020./2021.

 

Upisi u jesenskom upisnom roku na preddiplomske studije Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. godinu 2020./2021.

 

Pristupnici mogu prijaviti sljedeće preddiplomske studije Fakulteta hrvatskih studija u jesenskom upisnom roku ak. god. 2020./2021.:

 

Studij filozofije i kulture (dvopredmetni)

Studij demografije i hrvatskoga iseljeništva (integrirani dvopredmetni)

Studij komunikologije (dvopredmetni) u kvoti za strance

Studij kroatologije (jednopredmetni i dvopredmetni)

Studij povijesti (jednopredmetni i dvopredmetni)

Studij psihologije (jednopredmetni) u kvoti za strance

Studij sociologije (jednopredmetni i dvopredmetni)

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagreb provodit će online upise u jesenskom upisnom roku u petak 18. rujna 2020. godine. Pristupnici koji su stekli pravo upisa, a nisu iz tehničkih razloga u mogućnosti izvršiti upis online putem, mogu i osobno doći na upis na Fakultet hrvatskih studija u ured broj 23 (referadu) uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera.

Za upis u 1. godinu preddiplomskih studija Fakulteta hrvatskih studija potrebno je uz na e-poštu jpapak@hrstud.hr dostaviti sljedeće:

 1. Obrazac matičnoga i upisnoga lista, kojega možete preuzeti ovdje.
 2. Obrazac privole, koji možete preuzeti ovdje.
 3. POTVRDU O UPLATI TROŠKOVA UPISA – 250,00 HRK
 4. JEDNU FOTOGRAFIJU, 4×6 cm
 5. POTVRDU O PREBIVALIŠTU ILI PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE
 6. STUDENTI IZ EU ILI IZVAN RH I EU (STRANCI) – PRESLIKU PUTOVNICE
 7. UPISNI BROJ (pristupnik ga dobije u sustavu NISpVU prilikom potvrđivanja namjere upisa na VU) – na uvid.
 8. SKENIRAN VLASTORUČNI POTPIS
 9. Studenti koji ne upisuju prvi puta prvu godinu studija, dužni su priložiti ispisnicu s Fakulteta na kojem su prethodno studirali te trebaju odjaviti staru iksicu. Uz navedeno potrebno je priložiti i potvrdu o uplati cijelog iznosa školarine od 7.200,00 kuna ili potvrdu o uplati 1. od četiri rate školarine (1.800,00 kuna) s obzirom da studenti koji studiraju na istoj razini drugi put, prema Programskom ugovoru MZO i Sveučilišta u Zagrebu moraju platiti puni iznos školarine (http://www.mzos.hr/datoteke/visoko/programski_ugovori/01_Zagreb.pdf)
 10. Ako studenti žele predati zamolbu za priznavanje položenih kolegija na prethodnom studiju dužni su priložiti prijepis ocjena, presliku indeksa, kao i ovjerene opise kolegija
Podatci za uplatu troškova upisa i školarine:

Primatelj: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb,

IBAN primatelja: HR83 2340 0091 1110 5807 5

Model: 00

Poziv na broj: pristupnikov osobni identifikacijski broj (OIB)

Opis plaćanja: upis u prvu godinu studija (i 1. rata školarine)

Nakon dostavljenoga upisnoga, matičnoga lista i privole na e-poštu s koje ćete poslati tražene obrasce  dostavit ćemo Vam AAI privremenu lozinku koju ćete promijeniti i pomoću nje pristupiti Studomatu te u njemu popuniti osobne podatke, i u rujnu izabrati izborne predmete.

Pristupnici koji su dobili upisni broj, ali odustaju od upisa trebaju to potvrditi putem e-pošte razredbeni_postupak@hrstud.hr.

 

Odluku o upisnim kvotama u 1. godinu preddiplomskih i integriranoga studija Fakulteta hrvatskih studija u ak. godini 2020./2021. možete vidjeti ovdje.
Zašto upisati studij na Fakultetu hrvatskih studija

 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu zadnje tri godine provode istraživanje razloga upisa studenata prve godine preddiplomskih studija Hrvatskih studija. Rezultati potvrđuju kako među motivima za upis na Hrvatske studije prevladavaju kvaliteta studijskih programa i nastavnoga osoblja te spoznaja o nastavi organiziranoj u malim skupinama.

Rezultati anketa također potvrđuju prvi ili drugi izbor Hrvatskih studija pri izboru studija za više od 50 % upisanih studenata.

Koje su mogućnosti ostvarivanja karijere nakon završetka studija?

Prvostupnici Hrvatskih studija poželjni su zaposlenici u tijelima državne, javne i lokalne uprave i samouprave, u području civilnoga sektora, u medijima, u znanstveno-istraživačkim ustanovama, u hrvatskim predstavništvima u inozemstvu, u odgojno-obrazovnom sustavu i drugdje.

Prvostupnici latinskoga jezika ostvaruju karijeru u institucijama koje se bave starijom građom, pa zahtijevaju stručnjake s poznavanjem latinskoga jezika (znanstvenim institutima, knjižnicama i arhivima, zavodima za zaštitu i konzervaciju kulturnoga nasljeđa, turističkim uredima, vjerskim zajednicama itd.).

Prvostupnici kroatologije zapošljavaju se u diplomaciji, hrvatskim i europskim tijelima, području odgoja, obrazovanja i kulture, u turizmu i drugdje gdje mogu upotrijebiti znanja o hrvatskom jeziku, književnosti, likovnoj i glazbenoj kulturi, prirodnom i povijesnu nasljeđu i o hrvatskoj kulturi u suodnosu s europskom i ostalim kulturama.

Prvostupnici filozofije i kulture zapošljavaju se u javnom i privatnom sektoru na poslovima koji zahtijevaju vrsnost u dijalogu, razumijevanju potreba sugovornika, kritičkom mišljenju i analitičkom izražavanju.

Prvostupnici sociologije zapošljavaju se u agencijama za istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja i konzultantskim tvrtkama za poslovno savjetovanje, budući da su metodološki osposobljeni analizirati i interpretirati društvene procese, vrijednosti i djelovanje te znaju razlikovati i primjenjivati istraživačke postupke u mjeri koja osigurava autonoman profesionalni angažman u institucijama ekonomskoga, političkoga i kulturnoga karaktera.

Prvostupnici povijesti, osposobljeni za razumijevanje suvremenih događaja kroz povijesni kontekst njihova nastanka, zapošljavaju se u školama, medijima, muzejima, arhivima, znanstveno-istraživačkim zavodima i na ostalim poslovima koji zahtijevaju dubinski istraživački rad.

Prvostupnici komunikologije stječu praktična znanja i sposobnosti iz agencijskoga, radijskoga, televizijskoga i tiskovnoga novinarstva te odnosa s javnošću pa se zapošljavaju u informativnim agencijama, tiskovinama, na radijskim i televizijskim postajama, na internetskim portalima, kao i u konzultantskim agencijama i odjelima za odnose s javnošću.

Prvostupnici psihologije zapošljavaju se u ustanovama koje se bave organizacijom i ljudskim potencijalima i u kojima se provode psihološka testiranja i istraživanja. Mogućnost njihova zapošljavanja vrlo je široka s obzirom na znanja iz područja statistike, metodologije društvenih znanosti, psihologije osobnosti, emocija, motivacije i psihologije rada.

Magistri demografije i hrvatskoga iseljeništva tijekom studija razvijaju znanja i sposobnosti vezane za stanovničku i iseljeničku problematiku, temeljem kojih pridonose razvoju svekolike hrvatske populacije. Ukupno razumijevanje stanovništva kao najvažnijega čimbenika svakoga društva i prostora omogućuje im zapošljavanje u sustavima nacionalne, regionalne i lokalne uprave, hrvatskim predstavništvima u inozemstvu, znanstveno-istraživačkim ustanovama, sigurnosnim sustavima i slično.

Pozivamo pristupnike koji su završili srednju školu prije 2010. da dokumentaciju potrebnu za izračun bodova za rangiranje na željeni preddiplomski studij Hrvatskih studija dostave e-poštom razredbeni_postupak@hrstud.hr

Potrebna dokumentacija: preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole, završna svjedodžba srednjoškolskoga obrazovanja i preslika osobne iskaznice.

Dolazak na Znanstveno-učilišni kampus Borongaj

 

Informacije o dolasku na Hrvatske studije SuZg javnim prijevozom

Kako do nas?  (Karta)

Do Znanstveno – učilišnog kampusa Borongaj može se doći javnim prijevozom:
 • S Kvaternikovog trga odakle svakim danom, uključujući i nedljeljom i praznikom, prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj 215: sići na stanici „Lozarinska“ i pješke kroz Savudrijsku ulicu doći do ulaza u Kampus i dalje do Hrvatskih studija.
 • Iz Ulice grada Gospića redovnom tramvajskom linijom broj 2, 3 ili 13: sići na stanici ”Čavićeva” odakle radnim danom prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj  236: sići na zadnjoj stanici „Kampus Borongaj“;

http://www.srce.unizg.hr/mrezni-operativni-centar-kampusa-borongaj/kako-doci-do-kampusa

Dodatne upite o studijskim programima i uvjetima upisa možete poslati na e-mail:razredbeni_postupak@hrstud.hr; ili na tel. 01 2457628, 01 2457621, 01 2457639.
 

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS