Upisi na Hrvatske studije 2019./2020. - Preddiplomski studij
Informacije o prijavama u jesenskom roku na preddiplomske studije Hrvatskih studija možete vidjeti ovdje.

 

Pozivamo pristupnike koji su završili srednju školu prije 2010. da dokumentaciju potrebnu za izračun bodova za rangiranje na željeni preddiplomski studij Hrvatskih studija dostave e-poštom razredbeni_postupak@hrstud.hr

Potrebna dokumentacija: preslika svjedodžbi svih razreda srednje škole, završna svjedodžba srednjoškolskoga obrazovanja i preslika osobne iskaznice.

 
Informacije o uvjetima upisa i kvotama za upis na preddiplomske i integrirani studij
Hrvatskih studija

 

Informacije o upisima na preddiplomske studije Hrvatskih studija možete vidjeti OVDJE.

Žalbe na rezultate Testa apstraktnog mišljenja primaju se do 21. lipnja 2019. na e-adresu:

razredbeni_postupak@hrstud.hr


i osobno, u dvorani Split na 1. katu glavne zgrade Hrvatskih studija,
u srijedu 19. lipnja i u petak 21. lipnja 2019. od 15 – 17 sati.

RASPODJELA KANDIDATA ZA PISANJE TESTA APSTRAKTNOG MIŠLJENJA - 14. 6. 2019. U 15.00 SATI

 

Informacije o dolasku na Hrvatske studije SuZg javnim prijevozom

 

Obavijest pristupnicima Testu apstraktnog mišljenja možete vidjeti ovdje.

 

ZAHVALJUJEMO KANDIDATIMA NA ISKAZANOM INTERESU ZA UPIS PREDDIPLOMSKOGA STUDIJA PSIHOLOGIJE I STUDIJA KOMUNIKOLOGIJE (jednopredmetni).

UJEDNO VAS OBAVJEŠTAMAMO DA VIŠE NE PRIMAMO PRIJAVE I UPLATE ZA PRISTUP TESTU APSTRAKTNOG MIŠLJENJA.

RASPORED PISANJA TESTA BIT ĆE OBJAVLJEN NA MREŽNIM STRANICAMA HRVATSKIH STUDIJA DVA DANA PRIJE ODRŽAVANJA TESTA.

Dvopredmetni Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
demografije i hrvatskoga iseljeništva

 

Na Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij demografije i hrvatskoga iseljeništa možete se prijaviti ovdje.

Napomena: uz ovu je prijavu potrebno na stranici postani-student.hr  prijaviti drugi dvopredmetni studij Hrvatskih studija koji biste studirali u kombinaciji sa Studijem demografije i hrvatskoga iseljeništva! (može se prijaviti više kombinacija).

PODSJETNIK NA ROKOVE I NAČIN PRIJAVE ZA TEST APSTRAKTNOG MIŠLJENJA

Podsjećamo kandidate za jednopredmetni studij komunikologije/psihologije na rokove i način prijave za Test apstraktnog mišljenja koji se ove godine održava već 14. lipnja. Svi relevantni podaci dani su u prethodnoj obavijesti (vidi ispod). Sretno s prijavama!

 
 
 
4. Prijava preddiplomskih sveučilišnih dvopredmetnih studijskih programa u bazi NISpVU

Kandidat koji želi upisati dvopredmetni sveučilištni studij na Hrvatskim studijima SuZg mora u bazi NISpVU prijaviti oba željena studijska programa i zadovoljiti kriterije upisa na oba.

5. VAŽNA OBAVIJEST!

Test apstraktnog mišljenja dužni su polagati samo kandidati koji su prijavili preddiplomski sveučilišni studij Psihologija i preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija - jednopredmetni (prijave za ta dva studija u bazi NISpVU su do  ponedjeljka, 3. lipnja 2019.  kada je i zadnji dan za uplatu testa)!

6. Rok za dostavu zamolbi za prilagodbu uvjeta provođenja Testa apstraktnog mišljenja

Molimo kandidate koji moraju pristupiti Testu apstraktnog mišljenja, a koji žele prilagodbu uvjeta za provođenje Testa zbog mogućih teškoća uzrokovanim različitim oblicima invaliditeta,  da do subote 25. svibnja 2019. pošalju zamolbu s preslikom prateće dokumentacije na mail: apetak@hrstud.hr

7. Informacije  - Test apstraktnog mišljenja (dodatna provjera)

8. Odluka o naknadi troškova Testa apstraktnoga mišljenja

Dodatne upite o studijskim programima i uvjetima upisa možete poslati na e-mail:razredbeni_postupak@hrstud.hr; ili na tel. 01 2457664, 01 2457621, 01 2457639.

 
Zašto upisati studij na Hrvatskim studijima?

 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu zadnje tri godine provode istraživanje razloga upisa studenata prve godine preddiplomskih studija Hrvatskih studija. Rezultati potvrđuju kako među motivima za upis na Hrvatske studije prevladavaju kvaliteta studijskih programa i nastavnoga osoblja te spoznaja o nastavi organiziranoj u malim skupinama.

Rezultati anketa također potvrđuju prvi ili drugi izbor Hrvatskih studija pri izboru studija za više od 50 % upisanih studenata.

Koje su mogućnosti ostvarivanja karijere nakon završetka studija?

Prvostupnici Hrvatskih studija poželjni su zaposlenici u tijelima državne, javne i lokalne uprave i samouprave, u području civilnoga sektora, u medijima, u znanstveno-istraživačkim ustanovama, u hrvatskim predstavništvima u inozemstvu, u odgojno-obrazovnom sustavu i drugdje.

Prvostupnici latinskoga jezika ostvaruju karijeru u institucijama koje se bave starijom građom, pa zahtijevaju stručnjake s poznavanjem latinskoga jezika (znanstvenim institutima, knjižnicama i arhivima, zavodima za zaštitu i konzervaciju kulturnoga nasljeđa, turističkim uredima, vjerskim zajednicama itd.).

Prvostupnici kroatologije zapošljavaju se u diplomaciji, hrvatskim i europskim tijelima, području odgoja, obrazovanja i kulture, u turizmu i drugdje gdje mogu upotrijebiti znanja o hrvatskom jeziku, književnosti, likovnoj i glazbenoj kulturi, prirodnom i povijesnu nasljeđu i o hrvatskoj kulturi u suodnosu s europskom i ostalim kulturama.

Prvostupnici filozofije i kulture zapošljavaju se u javnom i privatnom sektoru na poslovima koji zahtijevaju vrsnost u dijalogu, razumijevanju potreba sugovornika, kritičkom mišljenju i analitičkom izražavanju.

Prvostupnici sociologije zapošljavaju se u agencijama za istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja i konzultantskim tvrtkama za poslovno savjetovanje, budući da su metodološki osposobljeni analizirati i interpretirati društvene procese, vrijednosti i djelovanje te znaju razlikovati i primjenjivati istraživačke postupke u mjeri koja osigurava autonoman profesionalni angažman u institucijama ekonomskoga, političkoga i kulturnoga karaktera.

Prvostupnici povijesti, osposobljeni za razumijevanje suvremenih događaja kroz povijesni kontekst njihova nastanka, zapošljavaju se u školama, medijima, muzejima, arhivima, znanstveno-istraživačkim zavodima i na ostalim poslovima koji zahtijevaju dubinski istraživački rad.

Prvostupnici komunikologije stječu praktična znanja i sposobnosti iz agencijskoga, radijskoga, televizijskoga i tiskovnoga novinarstva te odnosa s javnošću pa se zapošljavaju u informativnim agencijama, tiskovinama, na radijskim i televizijskim postajama, na internetskim portalima, kao i u konzultantskim agencijama i odjelima za odnose s javnošću.

Prvostupnici psihologije zapošljavaju se u ustanovama koje se bave organizacijom i ljudskim potencijalima i u kojima se provode psihološka testiranja i istraživanja. Mogućnost njihova zapošljavanja vrlo je široka s obzirom na znanja iz područja statistike, metodologije društvenih znanosti, psihologije osobnosti, emocija, motivacije i psihologije rada.

Magistri demografije i hrvatskoga iseljeništva tijekom studija razvijaju znanja i sposobnosti vezane za stanovničku i iseljeničku problematiku, temeljem kojih pridonose razvoju svekolike hrvatske populacije. Ukupno razumijevanje stanovništva kao najvažnijega čimbenika svakoga društva i prostora omogućuje im zapošljavanje u sustavima nacionalne, regionalne i lokalne uprave, hrvatskim predstavništvima u inozemstvu, znanstveno-istraživačkim ustanovama, sigurnosnim sustavima i slično.

Dolazak na Znanstveno-učilišni kampus Borongaj

 

Informacije o dolasku na Hrvatske studije SuZg javnim prijevozom

Kako do nas?  (Karta)

Do Znanstveno – učilišnog kampusa Borongaj može se doći javnim prijevozom:
  • S Kvaternikovog trga odakle svakim danom, uključujući i nedljeljom i praznikom, prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj 215: sići na stanici „Lozarinska“ i pješke kroz Savudrijsku ulicu doći do ulaza u Kampus i dalje do Hrvatskih studija.
  • Iz Ulice grada Gospića redovnom tramvajskom linijom broj 2, 3 ili 13: sići na stanici ”Čavićeva” odakle radnim danom prometuje redovna autobusna linija ZET-a broj  236: sići na zadnjoj stanici „Kampus Borongaj“;

http://www.srce.unizg.hr/mrezni-operativni-centar-kampusa-borongaj/kako-doci-do-kampusa

 
 

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS