Studiji

Na Hrvatskim studijima izvode se preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studijski programi iz područja društvenih i humanističkih znanosti te iz interdisciplinarnoga područja znanosti, podijeljeni u skladu s Bolonjskim modelom: preddiplomski studiji traju tri godine (šest semestara), diplomski studiji traju dvije godine (četiri semestra), a integrirani studiji traju pet godina (deset semestara). Na Hrvatskim studijima moguć je upis diplomskih studija i za studente koji su završili srodne preddiplomske studije na nekom drugom visokom učilištu (uz eventualno polaganje unaprijed propisanih razlikovnih ispita kao uvjeta upisa u završnu godinu studija). Na preddiplomskoj razini neki se studijski programi mogu studirati samo kao dvopredmetni (Demografija i hrvatsko iseljeništvo, Filozofija i kultura, Latinski jezik), a neki kao dvopredmetni i jednopredmetni (komunikologija, kroatologija, povijest, sociologija), a Psihologija zbog svojih specifičnosti isključivo jednopredmetno. Na diplomskoj razini neki su studiji dvopredmetni (Filozofija, Hrvatski latinitet, Kroatologija i Povijest), neki dvopredmetni i jednopredmetni (Kroatologija i Povijest), a neki za sada jednopredmetni (Psihologija, Komunikologija i Sociologija).


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS