Studiji

Na Hrvatskim studijima izvode se preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studijski programi iz područja društvenih i humanističkih znanosti te iz interdisciplinarnoga područja znanosti, podijeljeni u skladu s Bolonjskim modelom: svi preddiplomski studiji traju tri godine (šest semestara), a svi diplomski studiji traju dvije godine (četiri semestra). Na Hrvatskim studijima moguć je upis diplomskih studija i za studente koji su završili srodne preddiplomske studije na nekom drugom visokom učilištu (uz eventualno polaganje unaprijed propisanih razlikovnih ispita). Na preddiplomskoj razini neki se studijski programi mogu studirati samo kao dvopredmetni (filozofija i latinski), a neki kao dvopredmetni i jednopredmetni (komunikologija, kroatologija, povijest, sociologija), osim studija psihologije koji je zbog svojih specifičnosti isključivo jednopredmetan. Na diplomskoj razini svi su studiji jednopredmetni, ali je najboljim studentima pružena mogućnost paralelnog upisa i studiranja drugoga diplomskog studija na teret Hrvatskih studija, kako bi stekli što šire obrazovanje, dobili dodatne kompetencije i vještine te time bili što konkurentniji na tržištu rada.

 


Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS