Studentski skupovi
FILOZOFIJA
2014. Filozofiranje i filozofsko prigovaranje    
2013. Suvremeni filozofski problemi    
2010. Rasprave u-i-o filozofiji    
2006. Dokazi u filozofiji i znanosti    
2004. Pojam vremena u filozofiji    
2003. Episteme u grčkoj filozofiji    
2002. Riječ, broj i misao u suvremenoj filozofiji    
2001. Metateorija i normativnost u suvremenoj etici    
1999. Hrvatske filozofske polemike    
1998. Što je znanje?    
1997. Pitanja i odgovori suvremene filozofije    
       
KOMUNIKOLOGIJA    
       
KROATOLOGIJA    
2006. Znanstveni kolokvij - "Sisačka bitka"    
2007. Znanstveni kolokvij - "Bartol Kašić i svetačke legende"  
2008. Znanstveni kolokvij - "Marin Držić"    
2009. Znanstveni kolokvij - "Riječ koja tijelom postaje"  
2010. Znanstveni kolokvij - "Hrvatski mitovi i legende"  
2011. Znanstveni kolokvij - "Glazba romantizma"    
2012. Znanstveni kolokvij - "Uloga Matice hrvatske u hrvatskoj kulturi nekad i danas"  
2014. Znanstveni kolokvij - "Multikulturalizam: značenje i koncept hrvatske kulture"  
       
POVIJEST    
2012. Žene kroz povijest    
2011. Domovinski rat – istraženost i kontroverze    
2010. Identiteti kroz povijest i identiteti danas    
2009. Predrasude i stereotipi kroz povijest    
2007. Na rubu zakona: društveno i pravno neprihvatljiva ponašanja kroz povijest  
2008. Bibe aquam de cisterna tua et fluenta putei tui – Voda i njezina uloga kroz povijest  
     
SOCIOLOGIJA  
2012. Ljetna sociološka škola: Sociologija spola i kultura roda  
2011. Ljetna sociološka škola: Suvremeni društveni pokreti u teoriji i praksi  

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS