Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Obavijesti
Objavljeno: 27. 10. 2020. u 20:14
Uređeno: 27. 10. 2020. u 23:05
Petar Šarić

U listopadu 2020. godine Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija inicirao je postupak izbora studentskog pravobranitelja i zamjenika studentskog pravobranitelja. Kao članovi povjerenstva za odabir studentskog pravobranitelja i zamjenika studentskog pravobranitelja bili su imenovani studenti Petar Šarić, Korina Grbeša i Marija Barić Đurđević. Nakon obavljenog intervjua sa svim kandidatima napravljen je izvještaj na temelju kojeg je donesena odluka da će u akademskoj godini 2020./2021. funkciju studentskog pravobranitelja obavljati Katarina Dogan, a funkciju zamjenika studentskog pravobranitelja Ana Tušek. U ovoj objavi nalazi se detaljni izvještaj i komentar izbornog povjerenstva.

Objavljeno: 9. 7. 2020. u 17:13
Marija Barić Đurđević
Izabran predsjednik Studentskoga...
Objavljeno: 17. 4. 2020. u 22:24
Uređeno: 17. 4. 2020. u 22:27
Marija Barić Đurđević
Objavljeno: 11. 3. 2020. u 12:45
Administrator
Objavljeno: 4. 3. 2020. u 16:10
Administrator
Objavljeno: 8. 1. 2020. u 12:03
Uređeno: 8. 1. 2020. u 12:04
Marija Barić Đurđević
Objavljeno: 30. 12. 2019. u 10:35
Uređeno: 30. 12. 2019. u 10:36
Marija Barić Đurđević
Objavljeno: 10. 12. 2019. u 17:53
Administrator
Objavljeno: 18. 11. 2019. u 14:27
Uređeno: 18. 11. 2019. u 14:37
Marija Barić Đurđević
Objavljeno: 18. 10. 2019. u 18:25
Marija Barić Đurđević
Katarina Dogan izabrana za novu...
Objavljeno: 17. 10. 2019. u 16:26
Uređeno: 17. 10. 2019. u 16:48
Marija Barić Đurđević
Konstituiran novi Studentski zbor...

Dana 30. 9. 2019. održana je prva, konstituirajuća sjednica Studentskoga zbora Hrvatskih studija na kojoj se birao predsjednik, potpredsjednik te tajnica.

Objavljeno: 28. 2. 2019. u 15:52
Josip Papak
Objavljeno: 20. 7. 2018. u 14:31
Administrator
Objavljeno: 16. 10. 2017. u 12:28
Darko Čokor
Objavljeno: 13. 10. 2017. u 15:07
Darko Čokor
Objavljeno: 1. 12. 2013. u 11:57
Uređeno: 19. 5. 2014. u 17:05
Administrator

Studentski zbor Hrvatskih studija podružnica je Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i sastoji se od 12 studenata Hrvatskih studija, pod kojim djeluje i Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu. Studenti biraju 10 predstavnika s preddiplomskog i diplomskog studija te 2 studenta s poslijediplomskog studija. Studentski zbor je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija koja jedina legalno i legitimno zastupa interese ukupne studentske populacije na svim razinama. Izbori za studentske predstavnike se održavaju svake dvije godine, koliko i traje mandat izabranih. Član se postaje većinskim dijelom glasova, a za mjesto člana mogu konkurirati studenti svih smjerova i godina.

Trenutno ulogu predsjednika i predstavnika fakulteta na Sveučilištu obnaša kolega Papak Josip, a potpredsjednika i zamjenika predstavnika kolega Perko Dean.

U znanstveno-nastavničko vijeće izabrani su sljedeći predstavnici: Beljo Mijo, Husić Marta, Papak Josip, Pavković Marija i Široki Ivana.

Opće obveze studentskog zbora, propisane Zakonom o Studenskom zboru i drugim studenskim organizacijama (NN 71/07) su slijedeće:

- bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveučilišta te u vijeće i druga tijela drugih visokih učilišta,
- bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač visoko učilište,
- donosi plan i program rada studentskog zbora,
- imenuje studentskog pravobranitelja (na HS – kolegica Jakopec Valentina),
- brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
- predlaže nadležnim tijelima visokih učilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,
- potiče izvannastavne aktivnosti studenata,
- donosi opće akte studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom studentskog zbora nije drugačije određeno,
- obavlja druge poslove od interesa za studente visokog učilišta.

Kontaktirati nas možete na szbor.hs@gmail.com.
Naša FB stranica je https://www.facebook.com/szborhs

Također nam se možete javiti i osobno svaki ponedjeljak u prostorijama Studentskog zbora u zgradi udruga Hrvatskih studija od 15:00 do 15:30.

Studentski predstavnici:

Mijo Beljo – diplomski studij povijesti, 2. godina (mijobeljocorica@gmail.com)
Davor Dubravić – preddiplomski studij psihologije, 3. godina (lifelessgiraffe@gmail.com)
Laura Frapporti – preddiplomski studij psihologije, 3. godina (laura.frapporti@gmail.com)
Jelena Gazivoda – poslijediplomski studij kroatologije (jelena.gazivoda@gmail.com)
Antonia Glavan – preddiplomski studij komunikologije i sociologije, 2. godina (glavanan@gmail.com)
Marta Husić – poslijediplomski studij povijesti (marta.husic@gmail.com)
Dino Jelinić – diplomski studij povijesti i kroatologije, 2. godina (dinojelinich@gmail.com)
Josip Papak – preddiplomski studij povijesti, 3. godina (papak.josip@gmail.com)
Marija Pavković – preddiplomski studij sociologije, 3. godina   (marijapavkovic5@gmail.com)
Dean Perko – preddiplomski studij povijesti i kroatologije, 3. godina (dean.perko@gmail.com)
Petra Šimčić – preddiplomski studij psihologije, 3. godina (petra.simcic.psih@gmail.com)
Ivana Široki – preddiplomski studij kroatologije i povijesti, 2. godina (ivansiroki11@gmail.com)

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS