Naziv i prijevodi

Fakultet hrvatskih studija sastavnica je Sveučilišta u Zagrebu za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke, intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa.

Vizija prožimanja znanstveno-nastavne i znanstveno-istraživačke djelatnosti zajedničkom kroatološkom i kulturološkom sastavnicom pridonosi koherentnomu i profiliranomu znanstveno-istraživačkomu fokusu, objedinjuje proučavana područja znanosti i time razlikuje Fakultet hrvatskih studija od ostalih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu sličnoga usmjerenja.

U smislu Zakona o ustanovama Fakultet je javna ustanova.

U smislu Zakona o znanosti i visokom obrazovanju riječ je fakultetu, sastavnici Sveučilišta u Zagrebu.

U pravnom prometu djeluje pod nazivom: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija.

U visokoškolskom prometu djeluje pod nazivom: Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu te, osobito u unutarsveučilišnom prometu, pod skraćenim nazivom: Fakultet hrvatskih studija.

Ustanova se na latinskom zove: Universitas studiorum Zagrabiensis, Studia Croatica.

Ustanova se na engleskom zove: University of Zagreb, Faculty of Croatian Studies.

Ustanova se na francuskom zove: L'Université de Zagreb, La Faculté des études croates.

Ustanova se na njemačkom zove: Die Universität Zagreb, Die Fakultät für kroatische Studien.

Ustanova se na talijanskom zove: L'Università di Zagabria, La Facoltà di studi croati.

Ustanova se na španjolskom zove: La Universidad de Zagreb, La Facultad de Estudios Croatas.

Ustanova se na poljskom zove: Uniwersytet Zagrzebski, Wydział Studiów Chorwackich.

Ustanova se na ruskom zove: Загребский университет, факультет хорватских исследований.

Ustanova se na ukrajinskom zove: Загребський університет, факультет хорватських студій.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS