Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće je stručno tijelo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Fakultetsko vijeće čine predstavnici odsjeka i zavoda koji su izabrani u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna ili suradnička zvanja; predstavnici studenata i jedan predstavnik zaposlenika iz reda administrativnoga osoblja.
Sastav kao i način izbora članova Fakultetskoga vijeća utvrđuje se Statutom Fakulteta.

Studentski predstavnici u Fakultetskom vijeću čine najmanje 15 % ukupnoga broja članova fakultetskoga vijeća.

Dekan i prodekani članovi su Fakultetskoga vijeća po položaju.

Fakultetsko vijeće sukladno Statutu Sveučilišta: donosi odluke o akademskim, znanstvenim, umjetničkim i stručnim pitanjima, bira i razrješuje dekana i prodekane, donosi statut i druge opće akte, obavlja druge poslove utvrđene Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta ili drugim općim aktom.

Trideset i četiri člana prvoga saziva Fakultetskoga vijeća imenovao je rektor Sveučilišta u Zagrebu uz suglasnost Senata 10. prosinca 2019.

Šest članova prvoga saziva Fakultetskoga vijeća iz reda studenata, od čega četiri iz reda studenata preddiplomskih i diplomskih studija, a dva iz reda studenata poslijediplomskih studija izabrao je Studentski zbor Fakulteta hrvatskih studija 11. prosinca 2019.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS