Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Dekanat

Tijela upravljanja Fakultetom hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu jesu: dekan, dekanski kolegij, fakultetsko vijeće i druga tijela predviđena Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta ili drugim općim aktom.

Dekanat je stručno-administrativna ustrojbena jedinica Fakulteta. Dekanat obavlja stručne, administrativne, arhivske, domarske, financijske, kadrovske, komunikacijske, knjigovodstvene, nabavne, organizacijske, pomoćne, pravne, programske, računalne, računovodstvene, referadne, statističke, tehničke, upravne i druge poslove.

Dekanat vodi voditelj Dekanata. On usklađuje i nadzire rad Dekanata, saziva i vodi kolegij administracije; odgovoran je za pravilan, učinkovit i ekonomičan rad stručnih službi.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS