Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Akti

Akti Fakulteta hrvatskih studija
 

Odluka o pokretanju i provedbi postupka izbora dekana (19.3.2021.)

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika (19.2.2021.)

Odluka o pokretanju i provedbi postupka izbora dekana (8.2.2021.)

Statut Fakulteta hrvatskih studija (pročišćeni tekst) (18.1.2021.)

Statutarna odluka o promjeni Statuta Fakulteta hrvatskih studija (18.1.2021.)

Statut Fakulteta hrvatskih studija (4.12.2020.)

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o Prednacrtu statuta Fakulteta hrvatskih studija (2.12.2020.)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (10.3.2020.)

Pravila o službenim putovanjima (10.3.2020.)

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete (27.3.2019.)

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (12.7.2017.)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (12.7.2017.)

Pravilnik o poslijediplomskim studijima (pročišćeni tekst) (20.10.2015.)

Odluka o plaćanju troškova izbora u znanstveno zvanje (1.10.2015.)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (19.6.2015.)

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine (16.6.2015.)

Odluka o postupku i rokovima završetka studija studenata završnih godina preddiplomskih i diplomskih studija (7.7.2015.)

Odluka o naknadama pravnih i fizičkih osoba u poslovanju s Hrvatskim studijima (16.6.2015.)

Odluka o naknadama studenata, vanjskih suradnika i zaposlenika na Hrvatskim studijima (16.6.2015.)

Odluka o ustroju i djelovanju odjela Hrvatskih studija (13.5.2015.)

Pravilnik o radu (24.2.2015.)

Odluka o službenoj komunikaciji na Hrvatskim studijima (5.7.2011.)

Poslovnik o radu Znanstveno-nastavnog vijeća (7.9.2010.)

Kućni red (27.11.2009.)

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata (4.6.2003.)

 

Akti Sveučilišta

 

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća (16.3.2021.)

Odluka Senata o davanju suglasnosti za izmjenu odluke o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća (16.3.2021.)

Odluka o davanju suglasnosti na Statut i Statutarnu odluku (26.1.2021.)

Odluka o prestanku podružnice Hrvatski studiji (7.1.2020.)

Odluka o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća (10.12.2019.)

Odluka Senata o davanju suglasnosti na imenovanje dekana i članova Fakultetskoga vijeća (10.12.2019.)

Odluka o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija (10.12.2019.)
 

Akti RH
 

Potvrda o ispunjavanju svih uvjeta za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti (4.1.2021.)

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta


Arhiv akata

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS