Prodekanica za međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković

E-adresa: svulic@hrstud.hr

 

Prodekan za međunarodnu suradnju:

  • pomaže dekanu u radu,
  • član je dekanskoga kolegija u užem i širem sastavu,
  • obavlja poslove vezane uz suradnju s inozemnim sveučilištima, fakultetima, institutima, ustanovama, organizacijama, zajednicama, skupinama i pojedincima;
  • brine se o nalaženju međunarodnih partnera, pripremanju međunarodnih projekata, o koordinaciji odobrenih međunarodnih projekata te koordinira njihov rad u fazi implementacije i vrjednovanja,
  • skrbi o pribavljanju međunarodnih izvora financiranja;
  • o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij,
  • Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS