Reakreditacija Hrvatskih studija 2013./14.

Postupak reakreditacije koji u petogodišnjim ciklusima provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) obavezan je za sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Hrvatski studiji podvrgnuti su postupku reakreditacije u akademskoj godini 2013./14. koja je započela dostavljanjem "Samoanalize" na hrvatskom i engleskom jeziku u siječnju 2014. Stručno povjerenstvo sastavljeno od inozemnih stručnjaka s University of Cambridge (UK), University of Sussex (Brighton, UK), University of Leiden (NL), i Peter-Pazmany Catholic University (Piliscsaba, HU) te jednog studentskog predstavnika sa Sveučilišta u Rijeci, posjetilo je Hrvatske studije 17. i 18. ožujka 2014. Stručno povjerenstvo dostavilo je konačno izvješće koncem travnja 2014. nakon čega je uslijedilo Očitovanje Hrvatskih studija, Akreditacijska preporuka, Pismo očekivanja te, naposljetku, Akcijski plan Hrvatskih studija za otklanjanje uočenih nedostataka. Cjelokupni postupak reakreditacije opisan je na službenim stranicama AZVO

 

Dokumenti

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odjeci u medijima

 
 
 
 
 
GRAFIČKI PRIKAZ OCJENA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA KOJA PROVODE PROGRAME U DRUŠTVENOM I HUMANISTIČKOM PODRUČJU (iz Sinteze reakreditacije provedene u akademskoj godini 2013./14., str. 18)
 

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS