Hrvati izvan RH

​​​​​​Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj razini može se studirati:

 • samo jedan studij (jednopredmetno) i to: komunikologiju, kroatologiju, povijest, psihologiju i sociologiju, ili
 • kombinaciju dva studija (dvopredmetno) između sljedećih: filozofija, komunikologija, kroatologija, latinski jezik, povijest i sociologija.

Broj mjesta predviđenih za upis Hrvata iz dijaspore i iseljeništva u akademskoj godini 2018./2019. je sljedeći:

Studij

Dvopredmetno

Jednopredmetno

Filozofije

10

Komunikologije

6

2

Kroatologije

20

5

Latinskoga jezika

10

Povijesti

20

5

Psihologije

3

Sociologije

4

3

Ukupno

70

18

 

Prijave za pristup razredbenomu postupku

Pristupnici podnose zamolbe za upis u prvu godinu preddiplomskoga studija:

 • u prvom roku do četvrtka 5. srpnja 2018. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena.
 • u drugom roku do nedjelje 9. rujna 2018. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju vremena.

 

Prijave se podnose elektroničkim putom na mrežnoj stranici Hrvatskih studija, gdje će biti dostupan obrazac prijave uz koji je potrebno priložiti skenirano:

 1. domovnicu ili izvadak iz Knjige hrvatskih državljana (ako je pristupnik hrvatski državljanin) ili potvrda/dokaz o stranom državljanstvu (ako je pristupnik strani državljanin),
 2. izjavu o pripadnosti hrvatskomu narodu,
 3. motivacijsko pismo (na hrvatskom, engleskom, kastilskom/španjolskom ili njemačkom jeziku)
 4. svjedodžbe za zadnja četiri razreda srednje škole,
 5. ispravu o poznavanju hrvatskoga jezika razine B2 ili C1 ili C2 (ako je pristupnik ima).

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će biti razmatrane.

 

Uvjeti upisa:

 1. pripadnost hrvatskomu narodu s prebivalištem izvan Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske;
 2. završena četverogodišnja srednja škola, odnosno četiri posljednje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjega školovanja;
 3. spremnost na doseljenje u Zagreb i praćenje nastave na hrvatskom jeziku.

 

Pristupnici koji ispunjavaju gore navedene uvjete upisa pristupaju motivacijskom razgovoru i procjeni znanja hrvatskoga jezika. Razgovor će se održati putom video-poziva ili uživo na Hrvatskim studijima, Borongajska cesta 83d, Zagreb, između 9. i 11. srpnja 2018. u prvom roku, odnosno između 10. i 12. rujna 2018. u drugom roku.

 

Elementi vrjednovanja za rang-listu upisa na studijske programe prijavljenih kandidata Hrvata izvan Hrvatske:

 1. 50 % – opći uspjeh u srednjoj školi izvan Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno u četiri posljednje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjega školovanja (Dokazuje se preslikom pristupnikove svjedodžbe za svaki pojedini razred srednje škole.);
 2. 25 % – motiviranost (Dokazuje se motivacijskim pismom i razgovorom putom video-poziva ili uživo s članom Razredbenoga povjerenstva.):
 3. 25 % – poznavanje hrvatskoga jezika (Dokazuje se potvrdom o poznavanju hrvatskoga jezika razine B2 ili C1 ili C2 ili razgovorom putom video-poziva ili uživo s članom Razredbenoga povjerenstva. Pristupniku koji ne dokaže poznavanje hrvatskoga jezika razine B2 kao uvjet za upis u drugu godinu studija odredit će se položen taj ispit.)

Pristupnici će prilikom upisa potpisati Izjavu da su sposobni pratiti nastavu na hrvatskom jeziku.

Privremena rang-lista pristupnika bit će objavljena 13. srpnja 2018. na mrežnoj stranici Hrvatskih studija. U roku od 48 sati od objave privremene rang-liste, pristupnici imaju pravo prigovora na svoj položaj na njoj. Prigovor se podnosi Hrvatskim studijima isključivo elektroničkom poštom na hrvatiizvanrh@hrstud.hr s e-adrese koju je pristupnik naveo u svojoj prijavi. Nepravodobne pritužbe i pritužbe s drugih adresa ne će se razmatrati.

Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena 16. srpnja 2018. na mrežnoj stranici Hrvatskih studija.

 

Rokovi upisa za sve pristupnike koji su stekli pravo upisa:

         Upisi u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Hrvatskih studija bit će od 16. do 24. srpnja 2018.

 

 

 

 • informacije o upisima
 • kvote
 • obrazac izjave o pripadnosti hrvatskom narodu
 • obrazac izjave o punomoći Hrvatskim studijima za pribavljanje OIB-a
 • poveznica na prijavu

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS