Akademski kalendar

Temeljem odredbe članaka 30. i 42. Pravilnika o ustroju i djelovanju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 1. listopada 2008.), koji se primjenjuje sukladno Odluci Znanstveno-nastavnoga vijeća od 30. siječnja 2017. (klasa 640-01/2-17/0002, ur. broj: 380-1/1-17-002), privremeno Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na 4. sjednici održanoj 12. srpnja 2017. prihvatilo je

KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U 26. AKADEMSKOJ GODINI (2017./2018.)

2. listopada 2017. (ponedjeljak) – 26. siječnja 2018. (petak)

Početak i završetak nastave u zimskom semestru ak. godine 2017./2018.

2. listopada 2017. (ponedjeljak)

Uvodno predavanje u 26. akademsku godinu (2017./2018.)

Sastanci sa studentima prve godine preddiplomskih studija

3. listopada 2017. (utorak)

Početak nastave na preddiplomskim studijima i 2. godini diplomskih studija u zimskom semestru

9. listopada 2017. (ponedjeljak)

Početak nastave za 1. godinu diplomskih studija u zimskom semestru

1. studenoga 2017. (srijeda)

Dan svih svetih (državni blagdan)

16. studenoga 2017. (četvrtak)

Dan Hrvatskih studija (nenastavni dan)

23.–25.studenoga 2017. (četvrtak, petak, subota)

Smotra Sveučilišta u Zagrebu

25. prosinca 2017. (ponedjeljak)

Božić (državni blagdan)

26. prosinca 2017. (utorak)

Sveti Stjepan (državni blagdan)

27. prosinca 2017. (srijeda) – 5. siječnja 2018. (petak)

Božićni i novogodišnji blagdani (nema nastave)

29. siječnja 2018. (ponedjeljak) – 23. veljače 2018. (petak)

Redoviti zimski ispitni rok

26. veljače 2018. (ponedjeljak) – 8. lipnja 2018. (petak)

Početak i završetak nastave u ljetnom semestru ak. god. 2017./2018.

30. ožujka 2018. (petak)

Veliki petak (neradni i nenastavni dan)

2. travnja 2018. (ponedjeljak)

Uskrsni ponedjeljak (državni blagdan)

1. svibnja 2018. (utorak)

Praznik rada (državni blagdan)

31. svibnja 2018. (četvrtak)

Tijelovo (državni blagdan)

11. lipnja 2018. (ponedjeljak) – 13. srpnja 2018. (petak)

Redoviti ljetni ispitni rok

22. lipnja 2018. (petak)

Dan antifašističke borbe (državni blagdan)

25. lipnja 2018. (ponedjeljak)

Dan državnosti (državni blagdan)

15. kolovoza 2018. (srijeda)

Velika Gospa (državni blagdan)

3. rujna (ponedjeljak) – 14. rujna (petak) 2018.

Redoviti jesenski ispitni rok

U Zagrebu, 12. srpnja 2017.

Klasa: 640-01/17-2/0007

Ur. broj: 380-1/1-17-023

Pročelnik Hrvatskih studija

Sveučilišta u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Mario Grčević

KALENDAR NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U 26. AKADEMSKOJ GODINI (2018./2019.)


Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS