Prodekan za znanost
izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić
idzinic@hrstud.hr
 

 

Prodekan za znanost:

 • prati, analizira i koordinira ostvarivanje znanstvene djelatnosti određene Strateškim programom znanstvenih istraživanja;
 • predlaže mjere za pospješivanje svih vidova znanstvene djelatnosti i prati njihovu provedbu,
 • organizira rad Znanstvenoga zavoda i znanstvenu djelatnost pojedinih odsjeka;
 • koordinira djelovanje poslijediplomskih studija;
 • skrbi za razvijanje istraživačke infrastrukture;
 • radi na razvijanju znanstvene i stručne suradnje s visokim učilištima, znanstvenim institutima, zakladama, državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima koje se bave znanošću i drugim institucijama;
 • koordinira rad znanstvenih programa i projekata;
 • radi na uspostavljanju jedinstvenoga sustava praćenja znanstvenih aktivnosti i doprinosa na Fakultetu kao i jedinstvenoga sustava prijavljivanja, vrjednovanja i ostvarivanja institucijskih i međuinstitucijskih znanstvenih projekata;
 • radi na stvaranju pretpostavki za uspostavu znanstvenoga centra izvrsnosti;
 • obavlja druge poslove vezane uz znanstveni rad Fakulteta;
 • o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij, a Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS