Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Prodekan za znanost
izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić
idzinic@hrstud.hr
 

 

Prodekan za znanost:

 • prati, analizira i koordinira ostvarivanje znanstvene djelatnosti određene Strateškim programom znanstvenih istraživanja;
 • predlaže mjere za pospješivanje svih vidova znanstvene djelatnosti i prati njihovu provedbu,
 • organizira rad Znanstvenoga zavoda i znanstvenu djelatnost pojedinih odsjeka;
 • koordinira djelovanje poslijediplomskih studija;
 • skrbi za razvijanje istraživačke infrastrukture;
 • radi na razvijanju znanstvene i stručne suradnje s visokim učilištima, znanstvenim institutima, zakladama, državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima koje se bave znanošću i drugim institucijama;
 • koordinira rad znanstvenih programa i projekata;
 • radi na uspostavljanju jedinstvenoga sustava praćenja znanstvenih aktivnosti i doprinosa na Fakultetu kao i jedinstvenoga sustava prijavljivanja, vrjednovanja i ostvarivanja institucijskih i međuinstitucijskih znanstvenih projekata;
 • radi na stvaranju pretpostavki za uspostavu znanstvenoga centra izvrsnosti;
 • obavlja druge poslove vezane uz znanstveni rad Fakulteta;
 • o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij, a Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS