Akademska iskaznica

Sukladno odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 22. studenog 2012. godine, svi zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima, dužni su ispuniti i periodički ažurirati svoju Akademsku iskaznicu. Iskaznica se koristi kao jedan od dokumenata pri raznim akademskim djelatnostima na Sveučilštu, uključujući izbore u zvanja i na radna mjesta unutar Svečilišta, prijave na Sveučilišne natječaje, članstva u Sveučilišnim povjerenstvima i sl. 

Akademska iskaznica može se ispuniti na mrežnoj stranici http://www.unizg.hr/akademska-iskaznica/ (prijava uz pomoć AAI@EduHr elektroničkog identiteta).


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS