Akademska iskaznica

Sukladno odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 22. studenog 2012. godine, svi zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima, dužni su ispuniti i periodički ažurirati svoju Akademsku iskaznicu. Iskaznica se koristi kao jedan od dokumenata pri raznim akademskim djelatnostima na Sveučilštu, uključujući izbore u zvanja i na radna mjesta unutar Svečilišta, prijave na Sveučilišne natječaje, članstva u Sveučilišnim povjerenstvima i sl. 

Akademska iskaznica može se ispuniti na mrežnoj stranici http://www.unizg.hr/akademska-iskaznica/ (prijava uz pomoć AAI@EduHr elektroničkog identiteta).


Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS