Akademska iskaznica

Sukladno odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 22. studenog 2012. godine, svi zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima, dužni su ispuniti i periodički ažurirati svoju Akademsku iskaznicu. Iskaznica se koristi kao jedan od dokumenata pri raznim akademskim djelatnostima na Sveučilštu, uključujući izbore u zvanja i na radna mjesta unutar Svečilišta, prijave na Sveučilišne natječaje, članstva u Sveučilišnim povjerenstvima i sl. 

Akademska iskaznica može se ispuniti na mrežnoj stranici http://www.unizg.hr/akademska-iskaznica/ (prijava uz pomoć AAI@EduHr elektroničkog identiteta).


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS