Prodekan za poslovanje

Prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

E-adresa: scosic@hrstud.hr

 

Prodekan za poslovanje:

  • prati i koordinira materijalno poslovanje Fakulteta;
  • skrbi se o zakonitom, svrhovitom i odgovornom raspolaganju proračunskim i drugim sredstvima Fakulteta;
  • usklađuje financijsko poslovanje Fakulteta; upravlja Službom za računovodstveno-financijske poslove
  • suodgovoran je za fiskalno poslovanje Fakulteta i za vođenje: poslovne, razvojne i strateške politike, izradu proračuna Fakulteta, financijskoga plana Fakulteta i ulagačkoga plana Fakulteta;
  • nadzire postupke javne nabave, tekuća i investicijska ulaganja;
  • sudjeluje u radu fakultetskih tijela vezanih uz novčane obveze, osiguravanje vlastitih sredstava i način trošenja sredstava, sklapanje i provedbu ugovora;
  • o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij,
  • Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće o poslovanju Fakulteta.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS