Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Prodekan za nastavu i studente

Prodekan za nastavu i studente:

doc. dr. sc. Dario Vučenović

Telefon: 01 / 245 - 7637

E-adresa: dvucenovi@hrstud.hr

 

Prodekan za nastavu i studente:

 • upravlja provedbom poslova u nastavi i osiguravanju kvalitete, izvođenju, praćenju i unaprjeđenju studijskih programa;
 • koordinira izradu i provedbu izvedbenoga nastavnoga plana;
 • nadzire izvođenje nastave;
 • daje naputke za ujednačeno postupanje sa studentskim zamolbama,
 • surađuje sa sveučilišnim tijelima i službama u rješavanju studentskih i nastavnih pitanja;
 • koordinira rad vanjskih suradnika;
 • daje naputke za ujednačeno postupanje sa studentskim podnescima;
 • odobrava mirovanje studentskih obveza;
 • odlučuje o studentskim zamolbama i pritužbama;
 • imenuje demonstratore, ispitna i nastavnička povjerenstva;
 • usmjerava rad Službe za nastavu i studente;
 • skrbi o pravilnoj primjeni i unaprjeđenju Europskoga sustava za prijenos i prikupljanje bodova i izradbi informacijskih paketa;
 • prima studente, studentske predstavnike i akademsko osoblje;
 • predsjeda Povjerenstvom za osiguravanje kvalitete;
 • skrbi za redovito studentsko vrjednovanje rada nastavnika;
 • koordinira provedbu razredbenoga postupka;
 • skrbi o organizaciji odlazne i dolazne mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnoga osoblja preko mreža ERASMUS, CEEPUS, TEMPUS i drugih;
 • brine se o organizaciji dolazaka stranih studenata i nastavnika na Fakultet;
 • u slučaju spriječenosti zamjenjuje dekana u zastupanju i predstavljanju Fakulteta;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta i drugim općim aktima i po dekanovoj povjerbi;
 • o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij,
 • Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće.

Zadnja promjena: 29. rujna 2021.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS