Prodekan za nastavu i studente

Prodekan za nastavu i studente:

doc. dr. sc. Dario Vučenović

Telefon: 01 / 245 - 7637

E-adresa: dvucenovi@hrstud.hr

 

Prodekan za nastavu i studente:

 • upravlja provedbom poslova u nastavi i osiguravanju kvalitete, izvođenju, praćenju i unaprjeđenju sveučilišnih studijskih programa,
 • surađuje sa sveučilišnim tijelima i službama u rješavanju studentskih i nastavnih pitanja,
 • koordinira rad vanjskih suradnika,
 • daje naputke za ujednačeno postupanje sa studentskim zamolbama,
 • usmjerava rad Službe za nastavu i studente, postupanje referada i ureda koji se bave studentskim poslovima,
 • skrbi o pravilnoj primjeni sustava bodova po ECTS-u i izradbi informacijskih paketa,
 • prima studente, studentske predstavnike i akademsko osoblje na visokom učilištu,
 • predsjeda Povjerenstvom za osiguravanje kvalitete;
 • obavlja druge poslove vezane uz ostvarivanje studija i studijskih programa;
 • skrbi o organizaciji odlazne i dolazne mobilnosti studenata, nastavnika i administrativnoga osoblja putom mreža ERASMUS, CEEPUS, TEMPUS i drugih;
 • brine se o organizaciji dolazaka stranih studenata i nastavnika na Fakultet;
 • o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij,
 • Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS