Prodekanica za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu

Doc. dr. sc. Lovorka Brajković

E-adresa: lbrajkov1@hrstud.hr

 

Prodekan za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu:

  • koordinira i razvija sustav strateškoga planiranja zapošljivosti studenata, razvijanja i pružanja usluga profesionalnoga usmjeravanja studenata, pomaganja studentima u definiranju odgojno-obrazovnih ciljeva, razvijanju praktičnih vještina koje se traže na tržištu rada i aktivnom povezivanju visokoga obrazovanja i tržišta rada;
  • koordinira i razvija sustav osposobljavanja, usmjeravanja i savjetovanja radi bolje zapošljivosti nakon završetka studija;
  • usmjerava rad savjetnika radi pomaganja studentima i diplomantima u ostvarivanju njihovih karijernih ciljeva, pružanja potpore u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju te povezivanju interesa studenata i poslodavca radi promicanja većega i bržega zapošljavanja;
  • prati zapošljavanje studenata Fakulteta nakon diplomiranja i općenito skrbi za alumne;
  • koordinira rad Savjetovališta Fakulteta radi pružanja savjetodavne pomoći i potpore studentima i zaposlenicima Fakulteta u nošenju s osobnim i profesionalnim poteškoćama, priređivanja edukativnih radionica, unaprjeđivanja kvalitete života osoba, skupina i akademske zajednice Fakulteta;
  • potiče cjeloživotni proces formalnoga, neformalnoga, namjernoga i nenamjernoga stjecanja znanja zaposlenika, nastavnika, znanstvenika i studenata Fakulteta tijekom cijeloga njihova života;
  • skrbi se o praćenju, unaprjeđenju, održivosti postojećih i uvođenju novih programa cjeloživotne naobrazbe na Fakultetu;
  • koordinira stalno usavršavanje zaposlenika i otvaranje Fakulteta široj društvenoj zajednici popularizacijom znanosti i pružanjem oblika slobodnoga učenja;
  • o svojem radu kontinuirano izvješćuje dekana i Dekanski kolegij,
  • Fakultetskomu vijeću podnosi godišnje izvješće o poslovanju Fakulteta.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS