Međunarodna suradnja Hrvatskih studija

Međunarodna suradnja na Hrvatskim studijima odvija se temeljem bilateralnih i multilateralnih sporazuma Hrvatskih studija ili Sveučilišta u Zagrebu, temeljem europskog programa mobilnost Erasmus+, te temeljem svjetskog programa mobilnosti Erasmus Mundus.

Dio međunarodne suradnje odvija se kroz kratkoročne ad hoc posjete inozemnih znanstvenika Hrvatskim studijima, kao i kroz posjete nastavnika Hrvatskih studija inozemnim institucijama. Pregled svih inozemnih boravaka zaposlenika Hrvatskih studija, kao i posjeta inozemnih znanstvenika Hrvatskim studijima, mogu se naći na mrežnoj stranici Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Evidencija međunarodne suradnje.European Parliament Infographics on Erasmus Programme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation of Erasmus+ Programme (video)

Izvor: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-821_en.htm

 


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS