Ispiti

VAŽNO!

PRIJAVA ISPITA PUTEM STUDOMATA ZA PREDMETE KOJI SE ODRŽAVAJU u ponedjeljak, 28. siječnja 2019. godine 

Studenti koji žele izaći na ispite koji se održavaju u ponedjeljak 28. siječnja 2019. godine, mogu prijaviti ispite od srijede, 23. siječnja 2019. godine, od 10.00 sati.

Vrijeme prijave ispita je do petka, 25. siječnja 2019. do 22.59 h, vrijeme odjave ispita je do petka, 25. siječnja 2019. do 23.59 h.

Za sve ostale termine ispita vrijeme prijave počinje u petak, 25. siječnja 2019. godine iza ponoći. Vrijeme prijave i odjave ispita studenti mogu vidjeti na Studomatu kad prijavljuju ispit.

Molimo studente da ukoliko primijete da za neki predmet nema ponuđenoga ispitnoga roka obavijeste gđu. Blaženku Nedić u studentsku službu, na mail: bnedic@hrstud.hr

Također molimo studente da se u slučaju kada se na neki ispit ne mogu prijaviti, NA VRIJEME DOĐU u studentsku službu kako bi riješili problem. 

NAKON ISTEKA ROKA PRIJAVE PREKO STUDOMATA, NEĆE BITI NAKNADNIH PRIJAVA U REFERADI.

Obavijest - polaganje ispita iz predmeta Akademski engleski za studente koji su odslušali taj predmet kod nastavnika koji više nisu zaposlenici HS

Studenti koji nisu položili predmet Akademski engleski, a nastavnici kod kojih su odslušali predmet više nisu zaposlenici Hrvatskih studija i nije im produljen ugovor o vanjskoj suradnji, mogu prijaviti i polagati taj ispit kod bilo kojeg nastavnika koji ima pravo držati ispite iz tog predmeta (u jednoj akademskoj godini maksimalan broj izlaska na ispit je 4 puta). Studenti se obavezno moraju javiti mailom barem dva dana prije ispita nastavniku kod kojeg žele polagati ispit.  


ISPITNI ROKOVI U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.  I OSTALE INFORMACIJE O ISPITIMA

Zimski ispitni rok – 28. siječnja 2019. do 22. veljače 2019.

Ljetni ispitni rok – 10. lipnja 2019. do 12. srpnja 2019.
Jesenski ispitni rok – 26. kolovoza 2019. do 6. rujna 2019.

Do termina ispitnih rokova možete doći klikom na ime nastavnika koji izvodi predmet.

 

VAŽNO!!! 

Mole se studenti koji slušaju kolegij Akademska pismenost od doc. dr. sc. D. Pavića da pošalju završni seminarski rad na adresu e-pošte dpavic@hrstud.hr SEDAM dana prije željenog (i prijavljenog) ispitnog termina.

Studenti koji su slušali kolegij Akademska pismenost kod dr. sc. Košutar, za izlazak na ispit dužni su poslati svoj seminarski rad najkasnije ČETIRI dana prije ispitnoga termina na adresu e-mail pošte: pkosutar@hrstud.hr.

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI POLAŽU ISPITE KOD prof. PISKAČA

Eseji moraju biti poslani na e-mail kroatologija@gmaill.com, najkasnije 14 dana prije isptinog roka na koji se želi izaći.

 

PODSJETNIK ZA STUDENTE KOJI PRIJAVLJUJU ISPITE PUTEM STUDOMATA

Molimo studente da obrate pozornost na termine prijave i odjave ispita preko Studomata za svaki pojedini predmet, s obzirom da se svaka neodjavljena prijava ispita ,ili neizlazak na ispit evidentira kao iskorišteni izlazak. U slučaju da termin ispita upisan u tablici na web-u nije jednak terminu ispita upisanom u Studomatu, molimo vas da u studentsku službu  javite neslaganje u terminima. To možete učiniti osobno u radno vrijeme službe svakim radnim danom od 9,00-12,00 sati i od 13,30-14,30 sati, na e-mail: bnedic@hrstud.hr ili na telefon 012457621.

Student može četiri (4) puta prijaviti ispit.  Četvrti put ispit se održava pred nastavničkim povjerenstvom.

Studenti su dužni pratiti broj prijava na ispit!

Student je dužan upozoriti nastavnika ukoliko izlazi 4. puta na ispit.

Student koji  ispit  prijavljuje  4. puta i ne položi ga, sljedeće akademske godine  mora ponovo upisati navedeni predmet i odslušati ga. (čl. 70 Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu).

Student u jednoj akademskoj godini ne može na ispit iz istog predmeta izaći 5 ili više puta. 

Tijekom ispitnoga roka studenti su dužni pratiti stanje svojih prijava i odjava ispita, budući da naknadne prijave i odjave ispita nisu moguće.

Studenti su dužni pratiti obavijesti na mrežnim stranicama Hrvatskih studija, a posebno moguće izmjene i dopune termina ispitnih rokova koje će biti objavljivane u posebnom izborniku “Intranet -> Ispiti -> Termini ispita i izmjene” kao i na oglasnoj ploči uz raspored ispita po dvoranama.
U slučaju kada nastavnik  promijeni datum ispita na koji  ima već ranije prijavljenih studenata, upozoravamo studente da putem Studomata prate prijave i odjave ispita, jer je moguće da će se u slučaju promjene termina morati ponovno prijaviti na ispit u novom terminu, osim ako u obavijesti o promjeni termina nije drugačije naznačeno.

 Studenti koji ispit nisu prijavili preko Studomata neće moći pristupiti ispitu. Naknadno usklađivanje i provođenje prijava ili odjava, neće biti moguće.

Nastavnik neće ispitati studenta koji nema predmet otisnut na naljepnici u indeksu, a ako je predmet upisan ručno, ispod unesenog predmeta mora stajati žig: ZAVRŠEN UPIS PREDMETA i potpis službene osobe pored žiga.

Informacije o polaganju ispita i pravima studenata navedene su u Pravilniku o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Točno mjesto i dvorana u kojoj će se ispit održati biti će objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskih studija posebno za svaki dan ispitnih rokova.

 

 


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS