KROATOLOGIJA časopis za hrvatsku kulturu
Časopis Kroatologija

ISSN 1847-8050, UDK 930.85(497.5)
Hrvatski studiji, Borongajska cesta 83d
HR-10000 Zagreb

Tel. +385(1)2457 600
Faks +385(1)2457 636

E-pošta: kroatologija.casopis@hrstud.hr
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji
Glavna urednica: Dubravka Zima
Izvršni urednik: Marinko Šišak
Uredništvo: Šime Demo, Danijel Labaš, Stipe Kutleša, Davor Piskač, Branka Tafra, Darko Vitek (svi iz Zagreba)
Uredničko vijeće: Wayles Browne (Cornell), Bojan Bujić (Oxford), Stjepan Damjanović (Zagreb), Georg Holzer (Beč), Jadranka Gvozdanović (Heidelberg), Alojz Jembrih (Zagreb), Dušan Karpatský (Prag), Radoslav Katičić (Zagreb – Beč), István Nyomárkay (Budimpešta), Edo Pivčević (Bristol), Ludwig Steindorff (Kiel), Franjo Šanjek (Zagreb), Stanislav Tuksar (Zagreb), Bogusław Zieliński (Poznań)


Repozitorij

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS