KROATOLOGIJA Časopis za hrvatsku kulturu
Časopis Kroatologija

ISSN 1847-8050 (Print)
ISSN 1748-9117 (Online)

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83d
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 245 7669

E-pošta: kroatologija.casopis@hrstud.hr
Izdavač: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Glavna urednica: Ivana Kresnik
Uredništvo: Mario Grčević, Marko Jerković, Katica Jurčević, Ivana Kresnik, Mislav Kukoč, Vanja Šimičević, Stjepan Šterc, Karolina Vrban Zrinski, Vlatka Vukelić, Nada Zgrabljić Rotar, Lovorka Brajković i Katarina Dadić
Urednički savjet: Leopold Auburger (München), Artur Rafaelovič Bagdasarov (Moskva), Josip Bratulić (Zagreb), Ante Čović (Zagreb), Stjepan Damjanović (Zagreb), Piotr Dyczek (Varšava), Ivana Franić (Zagreb), Vladimir Peter Goss (Rijeka), Vinko Grubišić (Waterloo), Jadranka Gvozdanović (Heidelberg), Henrik Heger Juričan (Pariz), Georg Holzer (Beč), Vladimir Horvat (Zagreb), Jasna Jeličić-Radonić (Split), Alojz Jembrih (Zagreb), Mislav Ježić (Zagreb), Radoslav Katičić (Beč, Zagreb), Tihomil Maštrović (Zagreb), Krunoslav Matešić (Jastrebarsko), István Nyomárkay (Budimpešta), Edo Pivčević (Bristol), Ludwig Steindorff (Kiel), Ljiljana Šarić (Oslo), Stanislav Tuksar (Zagreb), Bogusław Michał Zieliński (Poznań), Alica Wertheimer-Baletić (Zagreb)

IBAN: HR23 2340 0091 4000 2128 2
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Poziv na broj: 263
 

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS