KROATOLOGIJA časopis za hrvatsku kulturu
Časopis Kroatologija

ISSN 1848-9117 (Online)
ISSN 1847-8050 (Tisak)
UDK 930.85(497.5)

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83d
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 245 7669

E-pošta: kroatologija.casopis@hrstud.hr
Izdavač: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Glavna urednica: Ivana Kresnik
Uredništvo: Lovorka Brajković, Mario Grčević, Marko Jerković, Katica Jurčević, Ivana Kresnik, Mislav Kukoč, Marko Pranjić, Vanja Šimičević, Karolina Vrban Zrinski, Vlatka Vukelić i Nada Zgrabljić Rotar
Uredničko vijeće: Wayles Browne (Cornell), Stjepan Damjanović (Zagreb), Georg Holzer (Beč), Jadranka Gvozdanović (Heidelberg), Alojz Jembrih (Zagreb), Radoslav Katičić (Zagreb – Beč), István Nyomárkay (Budimpešta), Edo Pivčević (Bristol), Ludwig Steindorff (Kiel), Franjo Šanjek (Zagreb), Stanislav Tuksar (Zagreb), Bogusław Zieliński (Poznań)

IBAN računa: HR23 2340 0091 4000 2128 2
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Poziv na broj: 263
 

Repozitorij

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS