Department Council
Head    
Professor Danijel Labaš, PhD    
     
Members    
Assistant professor Ivan Burić, PhD    
Spomenka Bogdanić, Lecturer    
Assistant professor Ivana Greguric, PhD    
Assistant professor Tomislav Janović, PhD    
Assistant professor Jelena Jurišić, PhD    
Tamara Kunić, MA    
Dražen Maleš, MA    
Goran Radoš, PhD    
Assistant professor Vladimira Rezo, PhD    
Davor Trbušić, MA    
Assistant professor Dario Vučenović, PhD    
     
External associates members    
Assistant professor Vine Mihaljević, PhD    
Assistant professor Nenad Pokos, PhD    
     
Students' Representative    
Božena Marković    

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2022. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS