Etičko povjerenstvo
  Sastav  
     
1. doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, predsjednica  
  prof. dr. sc. Mislav Kukoč, zamjenik predsjednika  
2. doc. dr. sc. Lovorka Brajković, članica  
  prof. dr. sc. Stipan Tadić, zamjenik člana  
3. Ružica Bešlić Grbešić, dipl. bib., članica,  
  mr. sc. Petar Marija Radelj, zamjenik člana.  
 

Etičko povjerenstvo djeluje u proširenom sastavu, u koji ulaze i dva člana koji se imenuju iz reda studenata kad se mišljenje traži u vezi s pitanjem koje se tiče ponašanja studenata ili je pitanje od neposredne važnosti za studente.

4. Lovre Jelaska, univ. bacc. croatol., član proširenog sastava  
  Stela Fumić, univ. bacc. soc., zamjenica člana proširenoga sastava  
5. Filip Uzun, član proširenog sastava  
  Klara Bagarić, zamjenica člana proširenoga sastava  
 

U svojem radu Etičko povjerenstvo:

  • postupa sukladno moralnim načelima, načelima profesionalne etike i Etičkomu kodeksu Sveučilišta u Zagrebu,
  • prati primjenu Etičkoga kodeksa Sveučilišta u Zagrebu,
  • promiče etička načela i vrjednote,
  • promiče etično ponašanje u profesionalnom i javnom djelovanju pripadnika sveučilišne zajednice Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu; u međusobnim odnosima zaposlenika, vanjskih suradnika i studenata; nastavnoga i nenastavnoga osoblja; osoblja i studenata, te među studentima,
  • provodi postupke sukladno Etičkomu kodeksu Sveučilišta u Zagrebu,
  • pomaže ostvarivanju zajedničkoga dobra i javnoga interesa, izgradnji dostojanstva i ugleda Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, povjerenju društvene i akademske zajednice u sustav visoke naobrazbe.

Zadnja promjena: 7. listopada 2019.

 

Dokumenti


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS