Etičko povjerenstvo
  Sastav  
     
1. doc. dr. sc. Vlatka Vukelić, predsjednica  
  prof. dr. sc. Mislav Kukoč, zamjenik predsjednika  
2. doc. dr. sc. Lovorka Brajković, članica  
  prof. dr. sc. Stipan Tadić, zamjenik člana  
3. Ružica Bešlić Grbešić, dipl. bib., članica,  
  mr. sc. Petar Marija Radelj, zamjenik člana.  
 

Etičko povjerenstvo djeluje u proširenom sastavu, u koji ulaze i dva člana koji se imenuju iz reda studenata kad se mišljenje traži u vezi s pitanjem koje se tiče ponašanja studenata ili je pitanje od neposredne važnosti za studente.

4. Lovre Jelaska, univ. bacc. croatol., član proširenog sastava  
  Stela Fumić, univ. bacc. soc., zamjenica člana proširenoga sastava  
5. Filip Uzun, član proširenog sastava  
  Klara Bagarić, zamjenica člana proširenoga sastava  
 

U svojem radu Etičko povjerenstvo:

  • postupa sukladno moralnim načelima, načelima profesionalne etike i Etičkomu kodeksu Sveučilišta u Zagrebu,
  • prati primjenu Etičkoga kodeksa Sveučilišta u Zagrebu,
  • promiče etička načela i vrjednote,
  • promiče etično ponašanje u profesionalnom i javnom djelovanju pripadnika sveučilišne zajednice Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu; u međusobnim odnosima zaposlenika, vanjskih suradnika i studenata; nastavnoga i nenastavnoga osoblja; osoblja i studenata, te među studentima,
  • provodi postupke sukladno Etičkomu kodeksu Sveučilišta u Zagrebu,
  • pomaže ostvarivanju zajedničkoga dobra i javnoga interesa, izgradnji dostojanstva i ugleda Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, povjerenju društvene i akademske zajednice u sustav visoke naobrazbe.

"Etičko povjerenstvo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu rješava zahtjeve Fakultetskoga vijeća, dekana i prijepora studenata koji nisu riješeni na Etičkom povjerenstvu odsjeka“ (Odluka 10. sjednice Dekanskoga kolegija od 18. lipnja 2020., pod točkom 6.1.). Stoga su mentori i studenti upućeni da suglasnost za istraživanje za potrebe studentskoga rada zatraže od etičkoga povjerenstva svojega odsjeka.

 

Zadnja promjena: 18. lipnja 2020.

 

Dokumenti


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS