Povjerenstvo za znanstveno-nakladničku djelatnost

Povjerenstvo za znanstveno-nakladničku djelatnost stalno je stručno tijelo Fakultetskoga vijeća koje se skrbi o znanstveno-nakladničkoj djelatnosti Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i o njezinu unaprjeđenju. Za svoj rad odgovara dekanu i Fakultetskomu vijeću.

 

Sastav

1. doc. dr. sc. Ivan Balabanić, predsjednik,

2. Branko Ivanda, prof., tajnik,

3. član po položaju prodekan za znanost izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić

4. dr. sc. Katica Jurčević, članica,

5. doc. dr. sc. Sandro Skansi, član,

6. Tomislav Vodička, prof., član, i

7. mr. sc. Petar Marija Radelj, član

 

Zadnja promjena: 18. prosinca 2019.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS