Prodekani

Dekanu u radu pomažu prodekani. Dekan može ovlastiti jednoga od prodekana da ga zamjenjuje u zastupanju i predstavljanju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Prodekane bira i razrješava Fakultetsko vijeće na dekanov prijedlog. U odluci o izboru pobliže se određuje područje djelovanja i nadležnost prodekana. Prodekani su članovi Dekanskoga kolegija i Fakultetskoga vijeća.

 

Prodekani Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

doc. dr. sc. Dario Vučenović, prodekan za nastavu i studente, izabran 18. prosinca 2019., e-adresa

izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić, prodekan za znanost, izabran 18. prosinca 2019., e-adresa

prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, prodekan za poslovanje, izabran 18. prosinca 2019., e-adresa

doc. dr. sc. Lovorka Brajković, prodekanica za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu, izabrana 18. prosinca 2019., e-adresa

prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković, prodekanica za međunarodnu suradnju, izabrana 27. siječnja 2020., e-adresa


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS