Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Nastavnici i predmeti
povjera predavanja
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. croat. Tamara Bodor e-mail 710 (zgrada 77)
docent
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Monika Komušanac e-mail 710 (zgrada 77)
doc. dr. sc. Wollfy Krašić e-mail 711
doc. dr. sc. Stjepan Šterc e-mail  

povjera predavanja
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. geogr. Tomislav Belić e-mail  
dr. sc. Krešimir Ivanda e-mail  
dr. sc. Tomislav Sunić e-mail  

naslovni predavač
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
pred. Ivan Nađ e-mail  

redoviti profesor u trajnom zvanju
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Anđelko Akrap e-mail  

redoviti profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
prof. dr. sc. Darko Žubrinić e-mail  

izvanredni profesor
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić e-mail  

docent
Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
doc. dr. sc. Tado Jurić e-mail  
doc. dr. sc. Jadranka Polović e-mail  
doc. dr. sc. Marin Strmota e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Croatian Cultural Tourism
0,0,0
4
INFO
Croatian Diaspora
0,0,0
4
INFO
Demografija 1
0,0,0
1
INFO
Demografija 2
0,0,0
2
INFO
Demografske baze podataka
0,0,0
4
INFO
Demografske mjere i modeli
0,0,0
2
INFO
Filozofsko-teološki pristup stanovništvu
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
GIS-analiza stanovništva
0,0,0
3
INFO
Hrvati u Južnoj Americi
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvati u Sjevernoj Americi
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski iseljenički mediji
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5
INFO
Hrvatski kulturni turizam
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatski velikani u iseljeništvu
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Hrvatsko iseljeništvo
0,0,0
4
INFO
Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Identitet moliških Hrvata
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Integrativna bioetika
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Javni sustavi i stanovništvo
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Migracije mladih visokoobrazovanih
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Novi koncept države
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Osnove matematike u demografiji
0,0,0
1
INFO
Osnove statistike u demografiji
0,0,0
1
INFO
Povijesna demografija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Povijest hrvatskoga iseljeništva
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Pravni aspekti iseljeništva i povratništva
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Računalni programi u demografiji
0,0,0
3
INFO
Teorija migracija
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Tipologija iseljavanja
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6
INFO
Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 1 (194388)
Akrap, A.; Strmota, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
2.0 Osnove matematike u demografiji (194390)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Osnove statistike u demografiji (194391)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 2 (194395)
Akrap, A.; Strmota, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Demografske mjere i modeli (194397)
Strmota, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice (194398)
Bušić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Povijesna demografija (194400)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 GIS-analiza stanovništva (214007)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva (214011)
Krašić, W.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Računalni programi u demografiji (214012)
Strmota, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografske baze podataka (214013)
Šterc, S.
0,0,0
45
(15P+30PK)
4 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014)
Vulić Vranković, S.; Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S)
4 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva (214017)
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 1 (194388)
Akrap, A.; Strmota, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
1 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva (194389)
Perić Kaselj, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
2.0 Osnove matematike u demografiji (194390)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Osnove statistike u demografiji (194391)
Žubrinić, D.; Nađ, I.
0,0,0
30
(15P+15PK)
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva (194392)
Krašić, W.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2.0 Teorija migracija (194394)
Komušanac, M.
0,0,0
30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografija 2 (194395)
Akrap, A.; Strmota, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
2 INFO
2.0 Demografske mjere i modeli (194397)
Strmota, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
2 INFO
3.0 Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice (194398)
Bušić, K.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo (194399)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Povijesna demografija (194400)
Ćosić, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja (194401)
Jurić, T.
0,0,0
30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu (214008)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 GIS-analiza stanovništva (214007)
Mišetić, R.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura (214009)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj (214010)
Šterc, S.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva (214011)
Krašić, W.
1,0,0
30
(15P+15S)
3 INFO
2.0 Računalni programi u demografiji (214012)
Strmota, M.
0,0,0
30
(15P+15PK)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Demografske baze podataka (214013)
Šterc, S.
0,0,0
45
(15P+30PK)
4 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu (214014)
Vulić Vranković, S.; Krašić, W.
0,0,0
45
(15P+30S)
4 INFO
2.0 Integrativna bioetika (214015)
Čović, A.; Škerbić, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
3.0 Novi koncept države (214016)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S)
4 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva (214017)
0,0,0
30
(30P)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS