Diplomski studije kroatologije (znanstveni smjer)

Odsjek za kroatologiju

Sveučilišni diplomski studij kroatologije ustrojen je kao kulturološki studij u polju kroatologija u interdisciplinarnom području znanosti. Posvećen je proučavanju hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta. Središnji je interdisciplinarni studij oko kojega je razvijena koncepcija Hrvatskih studija. Osim upoznavanja i proučavanja znanstvenih dostignuća u različitim aspektima koji čine cjelinu kulture hrvatskoga naroda, studij kroatologije posvećen je i primjeni tih spoznaja u različitim dijelovima društvenoga i kulturnoga života. Na diplomskom studiju produbljuju se znanja i vještine stečene na preddiplomskom studiju, na kojem se studenti upoznaju sa sastavnicama hrvatske kulture, uključujući njihovu povijesnu dimenziju.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski književnici europskih referencija (57132)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
5.0 Jezik Hrvata u dijaspori (126030)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30P )
1 INFO
5.0 Književnost i kultura Hrvata u dijaspori (57134)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
5.0 Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika (147174)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
ECTS KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2
=> Izborni kolegiji 2 na diplomskom Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čakavska književnojezična baština (57143)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti (57147) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Hrvatski književni kanon (130432) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kajkavska književnojezična baština (57146)
Jembrih, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kulturna animalistika (61937) *
Zaradija Kiš, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori (177713)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30M )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Pravogovor (136405) *
Vrban Zrinski, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj hrvatskoga jezika (61936) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Regionalno i univerzalno u hrvatskoj umjetnosti (57144) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska knjiženost u staroj dijaspori (57145) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi (57135)
Šišak, M.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
5.0 Povijest kršćanstva u Hrvata (57136)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS KRO-dipl (4422): Izborni kolegiji 1 u 2. semestru (ZN-smjer)
=> Izborni kolegiji 1 (OBV-IZB) - 2. sem.- diplomski Studij kroatologije - ZN-smjer
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe (57138)
Šišak, M.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
5.0 Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština (57139)
Šimunić Buršić, M.
1,1,0
30
(30P )
2 INFO
5.0 Uvod u znanost o kulturi: hrvatska kultura kao dio nacionalnoga i europskoga identiteta (57137)
Gvozdanović, J.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2
=> Izborni kolegiji 2 na diplomskom Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čakavska književnojezična baština (57143) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti (57147) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Hrvatski književni kanon (130432)
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kajkavska književnojezična baština (57146) *
Jembrih, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kulturna animalistika (61937) *
Zaradija Kiš, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori (177713) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30M )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Pravogovor (136405)
Vrban Zrinski, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj hrvatskoga jezika (61936) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Regionalno i univerzalno u hrvatskoj umjetnosti (57144) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska knjiženost u staroj dijaspori (57145) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
Šakić, T.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
5.0 Uvod u znanstveno-istraživački rad (61243)
Burić, I.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
ECTS KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2
=> Izborni kolegiji 2 na diplomskom Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čakavska književnojezična baština (57143)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti (57147) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Hrvatski književni kanon (130432) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kajkavska književnojezična baština (57146)
Jembrih, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kulturna animalistika (61937) *
Zaradija Kiš, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori (177713)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30M )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Pravogovor (136405) *
Vrban Zrinski, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj hrvatskoga jezika (61936) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Regionalno i univerzalno u hrvatskoj umjetnosti (57144) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska knjiženost u staroj dijaspori (57145) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS KRO-dipl (5388): Izborni kolegiji 1 u 3. semestru (ZN-smjer)
=> KRO-dipl (5388): Izborni kolegiji 1 u 2. semestru (ZN-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska kultura u okviru mediteranske i zapadnoeuropske kulture (57142)
Prosperov Novak, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
5.0 Multikulturalnost, višejezičnost i kulturna baština (57141)
Gvozdanović, J.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
5.0 Vjerske sastavnice hrvatske kulture (57140)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (64813)
0,0,0
0
( )
4 INFO
ECTS KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2
=> Izborni kolegiji 2 na diplomskom Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čakavska književnojezična baština (57143) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti (57147) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Hrvatski književni kanon (130432)
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kajkavska književnojezična baština (57146) *
Jembrih, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kulturna animalistika (61937) *
Zaradija Kiš, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori (177713) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30M )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Pravogovor (136405)
Vrban Zrinski, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj hrvatskoga jezika (61936) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Regionalno i univerzalno u hrvatskoj umjetnosti (57144) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska knjiženost u staroj dijaspori (57145) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatski književnici europskih referencija (57132)
Zima, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
5.0 Jezik Hrvata u dijaspori (126030)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(30P )
1 INFO
5.0 Književnost i kultura Hrvata u dijaspori (57134)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
5.0 Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika (147174)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
ECTS KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2
=> Izborni kolegiji 2 na diplomskom Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čakavska književnojezična baština (57143)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti (57147) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Hrvatski književni kanon (130432) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kajkavska književnojezična baština (57146)
Jembrih, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kulturna animalistika (61937) *
Zaradija Kiš, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori (177713)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30M )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Pravogovor (136405) *
Vrban Zrinski, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj hrvatskoga jezika (61936) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Regionalno i univerzalno u hrvatskoj umjetnosti (57144) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska knjiženost u staroj dijaspori (57145) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi (57135)
Šišak, M.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
5.0 Povijest kršćanstva u Hrvata (57136)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS KRO-dipl (4422): Izborni kolegiji 1 u 2. semestru (ZN-smjer)
=> Izborni kolegiji 1 (OBV-IZB) - 2. sem.- diplomski Studij kroatologije - ZN-smjer
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe (57138)
Šišak, M.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
5.0 Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština (57139)
Šimunić Buršić, M.
1,1,0
30
(30P )
2 INFO
5.0 Uvod u znanost o kulturi: hrvatska kultura kao dio nacionalnoga i europskoga identiteta (57137)
Gvozdanović, J.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2
=> Izborni kolegiji 2 na diplomskom Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čakavska književnojezična baština (57143) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti (57147) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Hrvatski književni kanon (130432)
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kajkavska književnojezična baština (57146) *
Jembrih, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kulturna animalistika (61937) *
Zaradija Kiš, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori (177713) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30M )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Pravogovor (136405)
Vrban Zrinski, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj hrvatskoga jezika (61936) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Regionalno i univerzalno u hrvatskoj umjetnosti (57144) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
Šakić, T.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
5.0 Uvod u znanstveno-istraživački rad (61243)
Burić, I.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
ECTS KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2
=> Izborni kolegiji 2 na diplomskom Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čakavska književnojezična baština (57143)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti (57147) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Hrvatski književni kanon (130432) *
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kajkavska književnojezična baština (57146)
Jembrih, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kulturna animalistika (61937) *
Zaradija Kiš, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori (177713)
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30M )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Pravogovor (136405) *
Vrban Zrinski, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj hrvatskoga jezika (61936) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Regionalno i univerzalno u hrvatskoj umjetnosti (57144) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS KRO-dipl (5388): Izborni kolegiji 1 u 3. semestru (ZN-smjer)
=> KRO-dipl (5388): Izborni kolegiji 1 u 2. semestru (ZN-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Hrvatska kultura u okviru mediteranske i zapadnoeuropske kulture (57142)
Prosperov Novak, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
5.0 Multikulturalnost, višejezičnost i kulturna baština (57141)
Gvozdanović, J.
0,0,0
30
(30P )
3 INFO
5.0 Vjerske sastavnice hrvatske kulture (57140)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (64813)
0,0,0
0
( )
4 INFO
ECTS KRO-dipl (4425): Izborni kolegiji 2
=> Izborni kolegiji 2 na diplomskom Studiju kroatologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čakavska književnojezična baština (57143) *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti (57147) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Hrvatski književni kanon (130432)
Franić Tomić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237)
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kajkavska književnojezična baština (57146) *
Jembrih, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Kulturna animalistika (61937) *
Zaradija Kiš, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori (177713) *
Vulić Vranković, S.
0,0,0
30
(30M )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Pravogovor (136405)
Vrban Zrinski, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Razvoj hrvatskoga jezika (61936) *
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Regionalno i univerzalno u hrvatskoj umjetnosti (57144) *
Jeličić-Radonić, J.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska knjiženost u staroj dijaspori (57145) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS