O djelatniku
doc. dr. sc. Andreja Sršen
Zvanje:docent
Konzultacije:

Četvrtkom:  11:30 - 12: 30 sati.

Telefon:245-7652
Telefon kućni:7652
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Andreja Sršen diplomirala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i stekla stručnu spremu sedmoga stupnja i stručni naziv diplomirani kroatolog i diplomirani sociolog. Tijekom studiranja dvije godine bila je stipendistica Grada Zagreba, te dobitnica Rektorove nagrade u ak. 1994./95. godini. Na fakultetu političkih znanosti 2004. godine je obranila magistarski rad na temu "Mogućnosti i perspektive regionalne suradnje na Jugoistoku Europe", te stekla akademski stupanj magistra znanosti, iz područja društvenih znanosti, polja politiologija, smjer međunarodni odnosi. Obranom doktorske disertacije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom „Hrvatski nacionalni identitet u procesu europskih integracija“ 2012. godine stekla je akademski stupanj doktora znanosti u interdisciplinarnom području znanosti, polje kroatologija.U lipnju 2015. godine izabrana je u zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polju sociologija, a u svibnju 2017. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice pri Hrvatskim studijima, Odsjeka za sociologiju. Nositeljica je kolegija "Hrvatske katoličke misije u iseljeništvu", "Uvod u sociologiju hrvatskoga iseljeništva", "Sociologija identiteta" i "Sociologija Hrvatskoga društva - sociologija hrvatskih regija".

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS