O djelatniku
doc. dr. sc. Andreja Sršen
Zvanje:docent
Konzultacije:

Četvrtkom:  11:30 - 12: 30 sati.

Telefon:245-7652
Telefon kućni:7652
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Andreja Sršen diplomirala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i stekla stručnu spremu sedmoga stupnja i stručni naziv diplomirani kroatolog i diplomirani sociolog. Tijekom studiranja dvije godine bila je stipendistica Grada Zagreba, te dobitnica Rektorove nagrade u ak. 1994./95. godini. Na fakultetu političkih znanosti 2004. godine je obranila magistarski rad na temu "Mogućnosti i perspektive regionalne suradnje na Jugoistoku Europe", te stekla akademski stupanj magistra znanosti, iz područja društvenih znanosti, polja politiologija, smjer međunarodni odnosi. Obranom doktorske disertacije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom „Hrvatski nacionalni identitet u procesu europskih integracija“ 2012. godine stekla je akademski stupanj doktora znanosti u interdisciplinarnom području znanosti, polje kroatologija.U lipnju 2015. godine izabrana je u zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polju sociologija, a u svibnju 2017. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice pri Hrvatskim studijima, Odsjeka za sociologiju. Nositeljica je kolegija "Hrvatske katoličke misije u iseljeništvu", "Uvod u sociologiju hrvatskoga iseljeništva", "Sociologija identiteta" i "Sociologija Hrvatskoga društva - sociologija hrvatskih regija".

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS